+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Kiss Tünde márciusban csatlakozott az Adattár csapatához, ahol az elmúlt évben megkezdett digitalizációs munkákban, az adatrepozitórium fejlesztésében vesz részt.

Tünde 1995-ben végzett a Pécsi Tudományegyetem történelem szakán, ahol római provinciális régészeti specializációt is hallgatott. Szakdolgozatát a Sió-völgy késő kelta és kora császárkori településtörténetéből írta. Majd 2005-ben az ELTE BTK levéltár szakán okleveles levéltárosként diplomázott, ahol a Sió–Sárvíz folyószabályozásának történetéből készítette el szakdolgozatát.

1995 és 1996 folyamán a váci és kaposvári múzeumok autópályás feltárásain dolgozott (Vác, Dunakeszi, Vörs), majd néhány hónapon át Sopron vaskori lelőhelyeinek kerámiáját leltározta intézményünkben.

1997 és 2004 között a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltárban tevékenykedett térképtárosként, ahol 12 térkép és 8000 légifotó leírását és adatbázisba való rögzítését készítette el. Az itteni munkája során többek között publikálta a Felső-Tisza-vidék 1952-ben keletkezett és a kilencvenes évekig zárt légifotó sorozatát, illetve a VITUKI légifotóival összevetve közzétette szakdolgozatának kibővített anyagát, ami 2000-ben a Wosinsky Mór Megyei Múzeum évkönyvének hasábjain jelent meg.

2003-tól az Ipoly folyó térségének tájtörténeti regionális EU előcsatlakozási projektjében dolgozott tudományos munkatársként és projektasszisztensként a Környezetvédelmi és Vízügyi Levéltár, az ELTE Térképtudományi Tanszéke, a Szent István Egyetem Tájökológiai Tanszéke és a BME Fotogrammetriai Tanszéke együttműködésében.

2005 és 2012 között a KÖH Központi Irattárában iratkezelési referensként tevékenykedett egészen a Hivatal megszünéséig. A hét regionális iroda és a főváros valamennyi iratának feldolgozását és levéltári előkészítését végezte kollégáival, feladatkörébe tartozott az angol nyelvű iratok előkészítése és az angol nyelvű ügyfelek támogatása is.

Ezt követően az ELTE Térképtudományi Tanszékén térképtáros és MTMT adminisztrátor volt, majd legutóbb a Liszt Ferenc Repülőtéren angol nyelvű ügyintézőként dolgozott, ahonnan most eredeti szakmájához kanyarodott vissza. Angol, német és holland nyelvtudással rendelkezik.