+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

A Dombóvártól (Tolna megye) északra található késő római kori pannóniai belső erőd és környezetének kutatása nagy múltra tekint vissza. Soproni Sándor, majd Tóth Endre vezetésével évtizedeken keresztül folytak ásatások a területen, később pedig roncsolásmentes módszerekkel, elsősorban a légirégészet segítségével sikerült újabb információkat szerezni a lelőhely szerkezetéről.

2022 04 05 mate kep1

Az alsóhetényi erőd belső területe, előtérben a déli erődfal kiemelkedő sávjával. (fénykép: Szabó Máté)

2022 első felében a Lille-i egyetem MASLAP projektjének keretében nemzetközi kutatócsoport folytatja a vizsgálatokat. A Heinrich-Tamáska Orsolya (Lipcse, GWZO) vezetésével zajló programban a BTK Régészeti Intézetben posztdoktori kutatásait végző Szabó Máté is részt vesz. A kutatások célja a Közép- és Al-Duna-vidék késő antik, belsőudvaros (ún. peristyliumos) épületeinek és környezetének roncsolásmentes vizsgálata.

Az alsóhetényi lelőhelyen több peristyliumos épületet is ismerünk, egymáshoz viszonyított helyzetük, közelségük, valamint a lelőhely életében játszott szerepük miatt pedig geofizikai és légirégészeti felderítésükre is sor kerül a projekt keretében.

2022 04 05 mate kep2

Az alsóhetényi belső-pannoniai erőd madártávlati képe DK-i irányból. (fénykép: Szabó Máté)

A lelőhelyek és az egyes épületek légirégészeti és tájrégészeti kutatását geodéziai pontosságú felmérést lehetővé tevő drón (DJI Phantom RTK) segítségével végezzük. A lelőhelyek növényborítás nélküli, fedetlen felszíne lehetőséget ad fényképalapú 3D felszínmodell előállítására, amelynek nagy részletességű adatai a régészeti jelenségekre utaló apró domborzati eltérések megfigyelését is lehetővé teszik, míg a növény- és talaj-jelek segítségével alaprajzi képet is nyerhetünk. A drón a lelőhelyek környezetének, táji adottságainak és a múlt tájhasználati jeleinek a felderítését is szolgálják.

2022 04 05 mate kep3

A VIII. számú épület talajradar felmérése a magasból. (fénykép: Szabó Máté)

A program egyik legfontosabb eleme az egyes épületek szerkezeti képének roncsolásmentes vizsgálata. A légirégészeti kutatás mellett ezt geofizikai módszerekkel érhetjük el. Alsóhetényben Stibrányi Máté és kollégái segítségével talajradar mérésre került sor, amelynek kiértékelését Klembala Zsombor végezte el. A felmérés különlegességét adja, hogy a hazánkban még alig elérhető részletességű, 8 csatornás ImpulseRadar Raptor műszert alkalmazhattuk. Ennek köszönhetően egyedülálló, szubdeciméteres felbontású 3D képet nyerhetünk a mélyben rejtőző nyomokról.

2022 04 05 mate kep4

ImpulseRadar Raptor talajradar használata a lelőhelyen. (fénykép: Szabó Máté)

2022 04 05 mate kep5

A VIII. számú épület nyomai a talajszintről is észlelhetők voltak a lucernában. (fénykép: Szabó Máté)

A kutatásokra az időjárás és a parcellák művelési módja szerint több időpontban kerül sor, amelyekkel párhuzamosan folyik a részeredmények feldolgozása és kiértékelése. Reményeink szerint az újdonságok összevethetők lesznek a korábbi vizsgálatok megfigyeléseivel, és a kutatói együttműködések a sokrétű ismeretanyag egy új összefoglalását fogják eredményezni.

2022 04 05 mate kep6

A talajradar felmérés részletképe. (készítette: Klembala Zsombor)

Mráv Zsoltnak (MNM), Kovacsik Zoltánnak (Alsóhetény) és Kapospula-Alsóhetény önkormányzatának ezúton is köszönjük a kutatásban nyújtott segítségét.