+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

A Régészeti Intézet kutatója, Csiky Gergely a napokban csatlakozott a Bonni Egyetem Jan Bemmann professzor vezette Ős- és Koratörténeti Tanszékéhez. A kutatási lehetőséget számára is a németországi Alexander von Humboldt Alapítvány tapasztalt kutatók számára kiírt ösztöndíja biztosítja, melyet a Régészeti Intézet története alatt már számos kollégánk elnyert. Távollétének ideje alatt helyét Pusztainé dr. Fischl Klára veszi át, aki szintén Humboldt ösztöndíjas volt, illetve a Humboldt Alapítvány jelmondatának értelmében – Einmal Humboldtianer, immer Humboldtianer – az első ösztöndíjas időszaka óta is szoros kapcsolatot ápol az egykori kutatóhelyével, a heidelbergi egyetemmel.

P. Fischl Klára 2007 óta a Miskolci Egyetem Őstörténeti és Régészeti tanszékének oktatója. Oktatási és kutatási munkája révén az őskor több területéről szóló szakcikkek szerzője, térinformatikai, tájtörténeti, topográfiai és módszertani jellegű munkái miatt szélesebb időszakot átfogó ismeretekkel rendelkezik. A Régészeti Intézet munkájába három kutatási téma részeseként kapcsolódik be. Részt vesz az Ősrégészeti osztály és a Lendület Mobilitás Kutatócsoport által vezetett Környezet, táj, társadalom – a bronzkor regionális kutatása Magyarországon, a Bronzkori közösségek biorégészeti és bioszociális kutatása valamint a Fémművesség és társadalom a bronzkor első ezer évében című kutatásokban is.

2022 03 01 klara kep2

Szisztematikus felszíni leletgyűjtés Tard - Tatárdomb bronzkori lelőhelyen

2022 03 01 klara kep5

Ásatási életkép Borsodivánka - Nagyhalom lelőhelyről

A 2012 óta folyó nemzetközi együttműködésben dolgozó BORBAS – Borsod Region Bronze Age Settlements – projekt egyik vezetőjeként sikeresen végez szisztematikus kutatásokat a borsodi mikrorégió bronzkori településhálózatának elemzése kapcsán. Ezt a kutatást a Nemzeti Kiválóság Program Szentágotai János ösztöndíja is támogatta, majd ennek térben kibővített bronzkori településkutatási projektje a National Scholarship Programme of the Slovak Republic ösztöndíjával valósult meg. 2015 óta a dél-borsodi projekt keretén belül folytat ásatásokat Borsodivánka-Marhajárás-Nagyhalom bronzkori tell településének területén.

2022 03 01 klara kep3

A BORBAS projekt által kutatott mikrorégió

2022 03 01 klara kep1

Borsodivánka - Nagyhalom tell településének metszetfala, 2016.

Eddigi munkáját több bronzkori település teljes leletanyagának feldolgozása (Klárafalva-Hajdova, Baks-Homokbánya, Ároktő-Dongóhalom, Felgyő) és nagy sírszámú temetőelemzések (Szőreg-C, Felgyő-Ürmös tanya, Gelej-Kanális dűlő) mellett a BORBAS projekthez köthető számos publikáció, egy monográfia és egy konferenciakötet jelzi.

2022 03 01 klara kep4