+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Új bioarcheológiai témájú tanulmány foglalja össze a Lendület Mobilitás Kutatócsoport 2015-2020 között folytatott kutatásainak eredményeit a Magyar Régészet 10. évf. (2021), 3. számában.

A Lendület Mobilitás Kutatócsoport a „Csontoktól, bronzoktól, telepektől a társadalomig. Vándorlások és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500)” című kutatási projektben a közel kétezer évig (Kr. e. 2600/2500–800) tartó Kárpát-medencei bronzkor első felére keltezhető települések, temetkezések és az innen előkerült emberi és állati maradványok, valamint a fegyverek, eszközök, ékszerek, és kerámia vizsgálatával a korszak társadalmi változásainak elemzését tűzte ki céljául.

Bár írásos emlékeket nem ismerünk a bronzkor időszakából, a Kárpát-medencét érintő későbbi (pl. kora középkori) népvándorlásokra vonatkozó források ismeretében gyakran a bronzkor változásait is új népek betelepüléséhez, kisebb-nagyobb migrációkhoz kötötte a régészeti kutatás. Az utóbbi két évtizedben újra előtérbe került a történelem előtti időkben feltételezhető eurázsiai vándorlások nyomainak azonosítása, a kutatásba immár más tudományágak, többek között az izotóp-geokémia vagy az archeogenetika eredményeit is bevonva.

A hazai bronzkor kutatásában eddig nem alkalmazott, 21. századi multidiszciplináris módszerek együttes használatával kerestünk választ a nagy piramisok építői és a mükénéi aknasírokba temetett görög hősök korában térségünkben letelepedett közösségek emlékanyagában megfigyelt társadalmi változások kérdéseire. Jelen tanulmány a korszakban élt emberek életmódjára és egészségi állapotára, illetve a mobilitás értelmezésére vonatkozó biorégészeti kutatási eredményeket foglalja össze.

Kiss Viktória – Czene András – Csányi Marietta – Dani János – Fábián Szilvia – P. Fischl Klára – Gerber Dániel – Julia I. Giblin – Hajdu Tamás – Köhler Kitti – Melis EszterMende Balázs Gusztáv – Patay Róbert – Szabó Géza – Szécsényi-Nagy Anna – Szeverényi Vajk – Kulcsár Gabriella: Módszerek és lehetőségek a bronzkori közösségek kutatásában – a Lendület mobilitás kutatócsoport biorégészeti elemzési eredményei (2015–2020). Magyar Régészet 10. évf. (2021), 3. szám, pp. 30–42.