+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Az Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 72/1, 2021 nyarán megjelent száma két bronzkori, négy római, egy késő ókori, két népvándorlás kori és egy középkori tematikájú tanulmányt, egy megemlékezést és két könyvrecenziót tartalmaz. A kötet megújult arculata a változó olvasási szokásokhoz idomulva alkalmazkodik a tudományos publikációk digitális terjesztése és olvasása következtében a szakfolyóiratok előtt álló modern követelményekhez. Intézetünk munkatársai a kötetben két társszerzős tanulmányt és két recenziót jegyeznek.

Vaday Andrea és Gábor Olivér "Roman Imperial Age Belt Mounting with Scene from Nemeske" című tanulmánya egy, a Baranya megyei Nemeskén talált ritka és különös értékű késő római övdíszt mutat be részletes elemzés kíséretében.

Bollók Ádám és Ayelet Dayan "The monastery of Eusebius in Khirbet er-Ras (Kefar Truman)" című írása egy a Khirbet el-Ras lelőhelyen feltárt kora keresztény kolostorépület ásatási eredményeit teszi közzé, részletesen elemezve a kolostor templomának mozaikpadlóit, kísérletet téve ezáltal a térség mozaikművészetében betöltött helyük kijelölésére.

A kötetben emellett Bollók Ádám rövid megemlékezést közöl intézetünk 2020 szeptemberében elhunyt ókortörténész-nubilógus kutatóprofesszoráról, Török László akadémikusról.

Intézetünk szenior kollégája, Gabler Dénes Márton András "Les pratiques funéraires en Pannonie de l'époque augustéenne à la fin du 3e siècle" című kötetét, míg intézetünk tudományos főmunkatársa, Csiky Gergely a Nicola di Cosmo és Michael Maas által szerkeszetett "Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity. Rome, China, Iran, and the Steppe, ca. 250–750" című gyűjteményes kötetet ismerteti a számban.

Az intézetünkben működő Lendület Mobilitás Kutatócsoport támogatásával készült el a most megjelent szám további két tanulmánya. A bennük vizsgált két, bronzkori fémtárgyakat tartalmazó leletegyüttest Jankovits Katalin "A bronze hoard from Pusztasárkánytó (Mosdós-Sárkánytó puszta) and a grave assemblage from Ráksi (County Somogy) in the Piarist Museum in Budapest" című írása közli és elemzi. A tárgyak fémvizsgálatának eredményeit Maróti Boglárka és Káli György "Non-destructive characterization of bronze objects from Ráksi and the Pusztasárkánytó depot find" című közleménye ismerteti.