+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

A Magyar Tudományos Akadémia folyóirata, a Magyar Tudomány 2017 októberétől az Akadémiai Kiadó gondozásában jelenik meg mind nyomtatott, mind digitális formában.

A 2018. évi első számban Bálint Csanád, az MTA rendes tagja, Intézetünk kutatóprofesszora vendégszerkesztésében "A történeti genetika történeti relevanciájáról — On Historical Relevance of Archaeogenetics" hét tanulmányt olvashatunk.

Bálint Csanád előszavából idézünk:

"Ez a kutatási helyzet és a társadalomban itthon is sokfelé tapasztalható érdeklődés indokolhatja, hogy még egy évtized sem múlt el, s a Magyar Tudomány újból egy nagyobb tematikus blokkot szentel a történeti genetikának. Ez az előzőtől, az elsősorban magyar őstörténeti szempontú tárgyalástól eltérően nemcsak a multidiszciplináris föllépésével, de a módszertani vonatkozások fölvetésével is különbözik. Azt szeretné megláttatni, hogy a durván leegyszerűsített: „megmértük – annyi – tehát” típusú szemlélet mellett a történeti genetika számára milyen létfontosságú a történettudomány módszereivel való megismerkedés. Amint az a régészek, történészek és a történeti állattan, történeti növénytan, környezettörténet stb. művelői között már régen kialakult, legyen úgy a múltra a genetika módszereivel tekintőkkel is. E folyóiratszámban régészek és történész mellett nemcsak nyelvész és tudományfilozófus, hanem humánbiológus és (látszatra távolabbról) etológus is részt vesz annak tárgyalásában, hogy melyek a történeti genetika történeti interpretációiban rejlő lehetőségek és korlátok."


A tartalom a folytatásban olvasható.

 

Bálint Csanád
ELŐSZÓ

Kurt W. Alt
A MÚLT REKONSTRUÁLÁSA A TÖRTÉNETI GENETIKA MÓDSZEREIVEL

Bálint Csanád
A TÖRTÉNETI GENETIKA TÖRTÉNETI RELEVANCIÁJÁRÓL

Jörg Feuchter
A GENETIKA KIHÍVÁSA ÉS A TÖRTÉNETTUDOMÁNY

Koncz István
BEVÁNDORLÁS VAGY AUTOCHTÓNIA, INTEGRÁCIÓ VAGY APARTHEID? VITÁK A KORA KÖZÉPKORI ANGLIA TÖRTÉNETI GENETIKAI ÖSSZETÉTELÉNEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

Bakró-Nagy Marianne
NYELVTÖRTÉNET ÉS HUMÁNGENETIKA

Pléh Csaba
GONDOK (?) AZ ADATOKKAL

Miklósi Ádám
AZ EMBERI VISELKEDÉS EVOLÚCIÓS MEGKÖZELÍTÉSE