+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

topografia bemutatoMúlt heti könyvbemutatónkon a Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt, jelen, jövő / Archaeological Topography of Hungary. Past, Present and Future című kötetet  Benkő Elek intézetigazgató, az MTA levelező tagja mutatta be, ebből idézünk:  
"Az 571 lap összterjedelmű, 53 szerző 37 tanulmányát tartalmazó kötet Magyarország egyik legnagyobb régészeti vállalkozása, a Magyarország Régészeti Topográfiája c. projekt és könyvsorozat korszerűsítése és napjaink igényeihez történő alakítása kérdéskörét elemzi. Előzménye egy nagy szakmai összefogással megszervezett, nagy érdeklődés mellett lebonyolított, azonos című budapesti konferencia volt, amely 2015. május 11–13. között zajlott, abból az alkalomból, hogy az MRT első kötete 50 évvel ezelőtt jelent meg.
A konferencia és az eredményeit felölelő tanulmánykötet legfontosabb tanulsága, hogy széles körű szakmai és intézményi összefogással meg lehet teremteni a jövő digitális topográfiáját. Jóllehet az MRT elsőrendűen a Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézetéhez kötődő program, a hazai örökségvédelem, a kutatás és az egyetemi oktatás jelen adottságai közepette magától értetődő volt a kezdeményezés a munka tágabb keretek között történő folytatására.
A kötet tartalmaz tudomány- és kutatástörténeti elemzéseket az MRT előzményeiről és a gyűjtés régi gyakorlatáról, egy-egy terület konkrét régészeti topográfiai kutatásáról, új módszerek alkalmazásáról szóló beszámolókat (Aquincum, Csepel-sziget, Brigetio, Ménfőcsanak, Decs-Ete, Berzence, Hajós és Császártöltés térsége, Szendrői-medence,  Tolna megye, Szolnok megye/Tiszazug, Békés megye/gyulai és sarkadi járás), egy-egy régészeti korszak (késő rézkor, kora népvándorlás kor) topográfiai kutatási eredményeit, a speciális topográfiákkal (halomkataszter, a római limes topográfiája, középkori utak topográfiája, vártopográfia, iparrégészeti topográfia, légirégészeti topográfia) kapcsolatos munkákat, a határon túli területekkel közös kutatásokat bemutató tanulmányokat, kiemelkedő számban örökségvédelmi kérdésekkel, valamint a beruházások tervezését, illetve a megelőző feltárásokat segítő módszerekkel (ERD, prediktív modellezés) foglalkozó írásokat, végül a korszerű európai gyakorlathoz és a jövő topográfiájához kapcsolódó tanulmányokat.
A szerkesztést az MTA BTK Régészeti Intézet munkatársai (Benkő Elek, Bondár Mária és Kolláth Ágnes) végezték. A hosszadalmas szerkesztői munka magában foglalta az egyes tanulmányok szakmai és stiláris revízióját, a szakirodalom aktualizálását és pontosítását, a minél részletesebb, kifejező képanyag összeállítását, a konferencián elhangzott, de írásban végül nem rögzített részletek pótlását és a legfontosabb tanulságokat összefoglaló, részletes bevezető megírását. Az egyes tanulmányokat a szokásosnál részletesebb angol nyelvű rezümék és angol nyelvű képaláírások egészítik ki, hogy a kötet határainkon túl is használható legyen. A terjedelmes képanyag nyomdai előkészítését, esetenként átszerkesztését és átrajzolását a Régészeti Intézet grafikusa, Szinyei Viktor végezte. Célkitűzéseinknek megfelelően a kötet borítója egyesíti az MRT borítók hagyományát a korszerű kutatás új módszereivel és képi ábrázolásaival.
A kiadást a kulturális örökségvédelemért is felelős Miniszterelnökség, valamint a Magyar Tudományos Akadémia támogatta. Alapvető segítségük nélkül ez a vaskos kötet nem jelenhetett volna meg.
A tördelést és a nyomdai előkészítést az Archaeolingua Kiadó végezte, a nyomtatás a PrimeRate digitális nyomdában történt, gondos szakmai munkával."


A kötet tartalma ITT tekinthető meg és megvásárolható az alábbi címen:

Archaeolingua Alapítvány
1067 Budapest, Teréz krt. 13. II. emelet

email:

Tel: 06-1-3758939, 06-30-4481084