+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Gal book cover smallMegjelent Intézetünk archeozoológusa, Gál Erika új angol nyelvű kötete "Animals at the Dawn of Metallurgy in South-Western Hungary" címmel. A kötet az OTKA NF 104792 sz. projekt eredményeit teszi közzé, melyek négy késő rézkori, hét kora bronzkori és két középső bronzkori állatcsontegyüttes vizsgálatain alapulnak. Az archeozoológiai szempontból eddig gyéren kutatott Dél-Dunántúlon talált anyagok elemzése kitér a leletek helyi kontextusára, faunisztikai, tafonómiai, csontmegmunkálási és paleopatológiai eredmények szerint halad, és rövid összefoglalással zárul. Az egyes régészeti korszakokat tárgyaló fejezetek végén bővebb, már közölt szakirodalmi adatokra is támaszkodó tárgyalás következik, amely mikro- és makroregionális szempontból összegzi az ide vonatkozó régészeti állattani ismereteket. A végső összegzést a radiokarbonnal datált leletek adatait, valamint a csontok méreteit tartalmazó függelékek követik.

A kötet hivatalos szakmai bemutatója 2017. őszén várható.