+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Tinnye Kisvar2016 októberében, a Pest megye őskori és középkori várai c. OTKA projekt keretében (K 108756) terepbejárásokat folytattunk számos vármaradványnál. A projekt eredeti vezetője, Miklós Zsuzsa 2014-ben elhunyt, így a kutatások befejezése, az adatok kiegészítése – külső kutatók közreműködésére is számítva –  a Régészeti Intézet munkatársaira maradt, Kovács Gyöngyi vezetésével. A kutatási program mintegy 100 vár leírását és értékelését öleli fel. Ennek keretében most elsősorban középkori várakat, várhelyeket kerestünk fel. Rögzítettük a maradványok, a sáncok, árkok, falak mai állapotát, az elmúlt években, évtizedekben beállt változásokat, pontosítottunk terepi adatokat. Az ipolydamásdi várnál az MTV1 forgató stábja is megjelent, az alkalmazott műszeres felmérésekről, a csúcstechnológiát képviselő műszerekről készített felvételeket. A terepbejárásokon a Régészeti Intézet kutatói , Kovács Gyöngyi, Serlegi Gábor, Vágvölgyi Bence, Zatykó Csilla mellett Terei György (Budapesti Történeti Múzeum) és Novotnik Ádám (Pest megyei Kormányhivatal) régészek vettek részt.

Mende Lanyvar Ipolydamasd Zuvar