A HUN-REN BTK, Régészeti Intézet és a Cseh Tudományos Akadémia prágai Régészeti Intézete 2023-ban beadott és elnyert kétoldalú nemzetközi kutatási projektek kutatási mobilitási támogatása keretében a Nyugat-Magyarország és Közép-Csehország területe közötti kapcsolatokat vizsgáljuk a Kr. e. 2200 és 1500 közötti időszakban. Magyar részről Kiss Viktória vezető kutató, Melis Eszter és Szabó Nóra vesznek részt a projektben, a cseh kollégák közül pedig Daniel Hlásek vezető kutató mellett Michaela Langová és Michal Ernée a további résztvevők.

2024 06 05 osztrak kep1

Szabó Nóra, Michaela Langová és Daniel Hlásek egy pácedény tanulmányozása közben a Cseh Akadémia prágai Régészeti Intézetében

A vizsgált időszak Közép-Európa kora bronzkorát, valamint a kora bronzkor végét és a középső bronzkor időszakát jelenti Magyarországon. Mindkét régió szorosan kapcsolódik az alpi és szlovákiai nyersanyaglelőhelyekhez, valamint a Duna által képviselt fontos kommunikációs csatornához. Kisszámú importtárgy említésén kívül eddig nem készült célzott vizsgálat a két térség közötti kapcsolatrendszerről. A régiók közti interakciók vizsgálatában az anyagi kultúra elemzése központi szerepet játszik: a régészeti leletek stilisztikai és technológiai elemzésével azonosítani lehet az import tárgyak eredetét, az utánzatok előállítását, vagy a különböző stíluselemek kombinálásából származó „hibridizációs” folyamatokat.

2024 06 05 osztrak kep2

Feltételezett tokodi import bögre dokumentálása Laiser Aided Profiler-el

A mobilitási projekt keretében elsőként Melis Eszter és Szabó Nóra töltött Csehországban hét napot 2024. május 12 -18 között. Ennek során a régészeti szakirodalomból ismert néhány lehetséges importtárgyat volt lehetőség a helyszínen tanulmányozni és összehasonlítani a hasonló korú helyi leletekkel. Egyrészt a prágai Régészeti Intézetben, másrészt több vidéki múzeumi raktárban (Netolice, Závist, České Budejovice) vehettek kézbe Kr. e. 2200 – 1500 közötti tárgyakat, főként kerámiaedényeket, illetve töredékeiket, és vitathatták meg stílusukat, anyagukat és készítéstechnikájukat a cseh kollégákkal.

2024 06 05 osztrak kep3

Melis Eszter kerámialeletek csomagolása közben Dél-Cseh Múzeum netolice-i raktárában

Emellett alkalom nyílt a feltételezett kárpát-medencei kapcsolatok kapcsán a projektben kulcsszerepet játszó Hosty lelőhelyének felkeresésére, valamint a Dél-Cseh Múzeum (Jihočeské Muzeum) modern régészeti kiállításának megtekintésére České Budejovicé-ben.

2024 06 05 osztrak kep4

Szabó Nóra bronzkori balta másolatokkal a Dél-Cseh Múzeum (Jihočeské Muzeum) kiállításában

A kint tartózkodás rendkívül hasznos volt egyfelől a régészeti forrásanyag alaposabb megismerése és a külföldi kollégákkal folytatott eszmecsere szempontjából. Másfelől a nemzetközi kapcsolatok erősítésében is fontos szerepet játszott, ugyanis több bronzkorral foglalkozó cseh régésszel (Ondrej Chovjka, Ondrej Švejcar, Lucie Velová) a korszak legújabb kutatási eredményeinek kötetlen formában való megvitatására volt mód.

2024 06 05 osztrak kep5

Szabó Nóra, Daniel Hlásek és Melis Eszter Hosty lelőhelyénél

Összességben a kiutazást a kétoldalú mobilitási projekt ígéretes kezdeteként lehet értékelni, örömmel várjuk a cseh kollégák tervezett őszi magyarországi látogatását.

Melis Eszter – Szabó Nóra