Kiss Viktória, a HUN-REN BTK Régészeti Intézet tudományos főmunkatársa, a Lendület Mobilitás Kutatócsoport vezetője haladó kategóriában 2023-ban nyerte el az MTA Lendület Programjának támogatását, a Bronzkori társadalmi-gazdasági stratégiák a Közép-Duna vidéken: digitális adatBÁZIS (Kr. e. 2500–1500) című pályázattal. A 2023. december 1-étől megalakuló MTA–BTK Lendület BÁZIS Kutatócsoport a korábbi kutatások során létrejött multidiszciplináris (régészeti/biorégészeti/archeometriai/kronológiai/lelőhelyhálózati) kutatási adatállományok strukturált, digitális tárolási rendszerének kialakítására, az adatok rögzítésére, megőrzésére, és többszintű közzétételére vállalkozik. A rendelkezésre álló adatokat egy eddig kevésbé kutatott témával, a korszak gazdasági erőforrásaira vonatkozó új ismeretekkel fejlesztik tovább, ezeket integrálva az eddigi településhálózati kutatásokba.

 

Logó: Fülöpp Réka

Ez utóbbi gazdasági erőforrásokra utal a projekt logójának kialakítása, a réz/bronz nyersanyagformaként értelmezhető nyakpereceket fókuszba állítva. E standard súlyú és hasonló formájú tárgyak gyakran szerves anyag zsineggel „kötegelve” nagyobb számban kerülnek elő a kora és középső bronzkor időszakában. Ezért a kutatás arra következtet, hogy a korszak legfontosabb nyersanyagaként meghatározható fém ebben a formában kerülhetett kereskedelmi forgalomba.

 2024 07 03 bazis kep 2

Nyakperec kötegeket tartalmazó raktárlelet, szerves anyag kötöző zsinór maradványaival
(http://www.sondengaenger-deutschland.de/higr/supr/hortfundbronzezeit/hortfundbronzezeit.html)

A tudományos cikkek és kötetek publikálásán túl a kutatócsoport továbbra is kiemelt figyelmet fordít a kutatások népszerűsítésére, társadalmasítására. A nagyközönséggel való kommunikáció elsődleges fóruma a projekt honlapja, amelyet 2024 első felében a Pazirik Kft. készített el.

 2024 07 03 bazis kep 3

A honlap nyitóoldala (https://bazis.ri.abtk.hu/)

A kutatócsoport céljait és módszereit összegző írásokon kívül a résztvevő kutatók és intézmények rövid bemutatkozásai is elérhetők. A hírfolyam folyamatosan frissül a projekttel kapcsolatos eseményekkel és rövidebb lélegzetvételű ismeretterjesztő írásokkal, emellett a tudományos publikációk és médiamegjelenések folyamatosan feltöltésre kerülnek. A honlap szerkezete kétnyelvű, rövidesen az angol tartalmak is elérhetővé válnak. A honlap célja a projekt látványos és érdekfeszítő bemutatása a hazai és külföldi szakmai közönség, valamint az érdeklődők számára.

Kiss ViktóriaMelis Eszter