+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma 

Antik szobrászmesterek azonosítása - Mesterkéz-attribúció 3D analízissel

Összefoglalás

A projekt közvetlen célja az olympiai Zeus-templom szobordíszeit készítő klasszikus kori görög szobrászmester(ek) egyéni sajátosságainak illetve származási helyüknek megállapítása. Az ún. "Olympia-mester" azonosításának problémája már több mint egy évszázad óta foglalkoztatja a kutatást és több szempontból is kiemelt figyelmet érdemel.

A fő célkitűzés megvalósítása érdekében a projekt részét képezi egy új módszer, a 3D-analízis kifejlesztése és tesztelése, amelynek segítségével általánosságban is lehetővé válhat szobrászmesterek ill. -műhelyek azonosítása. A 3D-analízis a Morelli nevéhez fűződő (és kétdimenziós alkotások elemzésében mindmáig általában sikerrel alkalmazott) mesterkéz-attribúció módszerének adaptálása háromdimenziós műalkotásokra, alapját pedig az antik szobroknak 3D-szkennelés segítségével létrehozott virtuális 3D modelljei jelentik. Ezek a modellek ugyanis jelentős előnyöket kínálnak a manapság általánosan használt hagyományos fényképekhez és gipszmásolatokhoz viszonyítva, és minden valószínűség szerint lehetővé teszik az egyéni jellegzetességek felismerését is, amennyiben két szobrot ugyanaz a mester készítette. A módszer tehát segítséget nyújthat a klasszika archeológia és a művészettörténet számos más problémájának megoldásában.

A projekt magában foglalja kb. 200 klasszikus kori görög szobor 3D-szkennelését és művészettörténeti elemzését, és ezáltal nemcsak az Olympia-mester azonosítását ill. lokalizálását teszi lehetővé, hanem egyúttal jelentős mértékben hozzájárul az európai kulturális örökség korszerű dokumentálásához és elősegíti annak további tudományos vizsgálatát is.

Futamidő

2012–2018

Témavezető 

Patay-Horváth András

Kutatócsoport  tagjai 

Bencze Ágnes, Gedei Gábor, Patay-Horváth András