+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Újabb kutatóval bővült Intézetünk. Fiatal kutatói ösztöndíjasként, 2022. január 1-jével csatlakozott a Régészeti Intézethez Fülöp Kristóf.

Kristóf doktori témája révén az Ősrégészeti osztály munkájába fog becsatlakozni. „Késő bronzkori hamvasztásos temetkezések komplex mikro- és makrotörténeti elemzése” című kutatásának célja, hogy a jellegéből adódóan adathiányos bronzkori hamvasztásos temetkezések kutatási területét egy új vizsgálati módszertan és leíró adatbázis részletes kidolgozásával kibővítse, és új megvilágításba helyezze.

2022 01 13 kristof kep1

Késő bronzkori urnasíros temetkezés, Jobbágyi-Hosszú dűlő (Fotó: Komka Péter)

A kutatás többek között éppen a hamvasztás egyedi, a régészeti leletanyagon nyomot hagyó rítusát veszi alapul, hogy a temetési rituáléban ember és tárgy kapcsolatát komplex módon vizsgálja nagy sírszámú, eddig közöletlen késő bronzkori (halomsíros kultúra időszaka) temetők leletanyagán.

A vizsgálat régészeti kiindulópontját a szolnoki Damjanich János Múzeum által 2006-2007-ben feltárt Rákóczifalva-Bivaly tó 114 síros, valamint az ELTE BTK Régészettudományi Intézete által 2014-ben feltárt Jobbágyi-Hosszú dűlő 211 síros hamvasztásos temetője jelenti. A részletes tárgyvizsgálatok célja, hogy kilépjen a temetőelemzések hagyományos adatfelvételi keretei közül, és többek között a kísérleti régészet eszközeivel új vizsgálati szempontokat emeljen be a kutatásba. Ennek egyik első és meghatározó lépése az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében 2017-ben, majd ezt követően 2018-ban megvalósuló hamvasztásos kísérletek voltak. A kísérletek révén a tárgyak halotti máglyára kerülésének megállapításán túl, a tárgyak élettörténetének újabb mozzanatai tárhatóak fel, melyek bepillantást engednek a hamvasztás szerteágazó és láthatatlannak vélt eseményeibe, mint például a tárgyak sérülése és szándékos rongálása, tartalma vagy éppen máglyán való pozíciója.

2022 01 13 kristof kep2

Halotti máglyára helyezett tárgyak, Jobbágyi-Hosszú dűlő

A fentiekbe illeszkedve a kutatás alapvető interpretációs keretét a temetkezések és a sírmellékletek statikus szempontú megközelítése helyett a temetkezés, mint szerteágazó események sora jelenti. A tárgyak biográfiájába illeszthető és időben is elhelyezhető mikrotörténetek rekonstruálása révén lehetőség adódik arra, hogy a tárgyakat a temetés eseménysorának dinamizmusában szemléljük. Ez az alulról építkező, térben és időben is egyre magasabb szintre bővített intenzív adatgyűjtés és összehasonlító megközelítés a társadalomrégészet aktuális kérdéseihez kapcsolódóan is új adatokkal szolgál.

A módszer az általános érvényű és részletesen leírt szempontrendszere révén korszaktól függetlenül a hamvasztásos temetkezésekkel foglalkozó kutatók számára is izgalmas, új szempontokat és lehetőségeket rejt magába.

2022 01 13 kristof kep3

A 2017. és 2018. évi hamvasztásos kísérletek nem sokkal a máglya meggyújtását követően

A 22 hónapos ösztöndíj célja, hogy a doktori disszertáció megírásával a fenti módszerek teljes kidolgozásra kerüljenek, és az újabb szempontú megközelítések révén tovább finomítsa a késő bronzkori közösségek szerkezetéről és temetési rituáléjáról alkotott képünket.