Intézetünk főmunkatársát, Kovács Gyöngyit köszöntöttük születésnapja alkalmából.

2022 01 11 gyongyi kep1

Kovács Gyöngyi egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végezte, ahol 1981-ben régészet-török szakon diplomát, majd 1984-ben egyetemi doktor fokozatot szerzett. Ekkor megjelent, Török kerámia Szolnokon című dolgozata a mai napig alapműnek számít a kora újkori kerámia kutatásánál. Tanulmányaival párhuzamosan, már 1980-tól a Damjanich János Múzeum régész-muzeológusa volt, illetve 1985-ben az Ankarai Egyetemen is dolgozott. Az MTA Régészeti Intézetének munkájába a Magyarország Régészeti Topográfiája program révén kapcsolódott be a Tiszazug kutatásával. Az intézetben 1987-től tudományos munkatárs, 1997-től tudományos főmunkatárs, valamint 2012-től igazgatói megbízotti, 2019-től pedig igazgató-helyettesi feladatokat is ellátott. Fő kutatási területe az oszmán kori régészet. Több erre az időszakra keltezhető palánkvár ásatása fűződik nevéhez, így Törökszentmiklós, Törökkoppány, Barcs és Bajcsavár. Bekapcsolódott a csókakői vár feltárásába is. Számos sikeres pályázati projekten dolgozott vezető, illetve résztvevő kutatóként. Kora újkori leletegyüttes és kerámiaanyag feldolgozásai a korszak kutatásának alapművei. 1997-ben PhD fokozatot szerzett az ELTE – BTK Régészet Doktori Programja keretében. Az utóbbi években a csókakői vár és a Pest megye várai projekt révén középkori és török kori váraink kutatása felé fordult, illetve településrégészeti és környezettörténeti kutatásokban vesz részt. Tagja az I. Szulejmán szultán síremléke köré települt város, Szigetvár-Turbék tanulmányozásával foglalkozó kutatócsoportnak. Az újabb nemzedék oktatásából is kiveszi a részét: az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szegedi Tudományegyetem munkáját vendégelőadásokkal, féléves szakmai gyakorlatok vezetőjeként, szakdolgozati témavezetőként, PhD opponensi véleményekkel és vizsgabizottságokban való részvétellel segíti. A Magyar Régész Szövetség alapító tagja, valamint 2017-től az MTA Régészeti Tudományos Bizottságának tagja. A régészeti örökség védelme érdekében végzett kimagasló, széleskörű régészeti szakmai tevékenységét 2016-ban Schönvisner István-díjjal ismerték el.

Munkájában további sikereket és jó egészséget kívánunk.

2022 01 11 gyongyi kep2

2022 01 11 gyongyi kep3

2022 01 11 gyongyi kep4