Osztályvezető:

Horváth Friderika

Munkatársak:

Ba Zsuzsanna (restaurátor), Darázsy BeatrixFüredi Magda (adattáros), Réti Zsolt (grafikus), Sternád Vilmos (adattáros), Varga Zsóka (grafikus)

Az osztály kiemelt célja az Adattár muzeális értékű archív anyagainak szakszerű tárolása és megőrzése, az intézeti és külső kutatók részére való adatszolgáltatás mellett a hagyományos gyűjtemények teljes körű digitalizálása, az áttérés a digitális adattárolásra és keresésre.

A Grafikai Műhely a korábbi években stabilan kielégítette a publikációs minőségű igényeket. A grafikus csoport készíti az intézeti kiadványok, és a kutatók máshol megjelenő munkáinak illusztrációs anyagát. Tevékenységük sokrétű, a hagyományos eszközök és technikák használata mellett a legkülönbözőbb számítógépes programokkal dolgoznak. A kutatókkal együttműködve végzik a régészeti szakgrafikai feladatokat, kézi tusrajzokat, művészi grafikákat, 3D rekonstrukciókat, és animációs megjelenítéseket egyaránt készítenek.

A Restaurátor Műhely feladata az intézet ásatásaiból, leletmentésekből vagy más külső intézményekkel történő megállapodás révén az intézetbe kerülő leletanyagok szakszerű állagmegóvása, helyreállítása és dokumentálása. A Műhely jelenlegi minimális létszáma, jó képzettsége és felszereltsége a szilikát-restaurálás terén pillanatnyilag elfogadható, a fémrestaurálásra alkalmas műhelyrész és a röntgenlabor azonban tovább bővítendő.