Kutatási témaTámogatóFutamidőVezető kutatóRésztvevő intézeti kutató
Az anyagi kultúra változó horizontjai: a mindennapi és szimbolikus tevékenységek színtereinek vizsgálata a késő rézkori települések leletanyagának többszintű értelmezésével NKFI K 129332 2018–2022 Fábián Szilvia – MNM-RÖG Marton Tibor
Változó tradíciók. Kerámia stílus, előállítás és használat tér és időbeli mintázatai a Kr.e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban NKFI K 132663 2019–2023  Marton Tibor – BTK RI 

Oross Krisztián,
Jakucs János

Építészet és társadalom a Kr. e. 5. évezred első felében a Kárpát-medence nyugati felén  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj  2020–2023  Osztás Anett – BTK RI  
Újkőkori tellek és környezetük az Alsó-Tisza-vidéken Kr. e. 5000-4500 között  NKFI K 135073  2020–2024  Raczky Pál – ELTE  Bánffy Eszter 
A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése  NKFI 128413  2018–2022  Bondár Mária – BTK RI 

Jakucs János,
Gál Erika,
Rácz Piroska

Kutatások Ságvár késő római erődjében – Az 1971–1979. évi feltárások régészeti anyagának közzététele NKFI K 128237  2018–2023  Horváth Friderika – BTK RI   
Életmód-stratégiák a hun és gepida kori Kárpát-medencében NKFI NN 128035 2018–2022 Rácz Zsófia – ELTE Masek Zsófia
Hun kori sírkerámia a Kárpát-medencében Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2019–2022 Masek Zsófia – BTK RI  
Interregionális kapcsolatrendszerek a Kárpát-medence keleti részén a Gepida Királyság korában Bolyai János Kutatási Ösztöndíj,
Felsőoktatási fiatal oktatói,
kutatói ösztöndíj
(ÚNKP-20-5-ELTE-477)
2020–2021 Masek Zsófia – BTK RI  
Seuso Kutatási Projekt Miniszterelnökség 2014–   Bollók Ádám
A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása és kiadása NKFI K 120486 2016–2021 Vida Tivadar – ELTE, BTK RI  

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400–900 AD (HistoGenes)

HistoGenes – közép-európai korai középkori népességek archeogenetikai és izotópkémiai vizsgálata

ERC Synergy Grant
ID: 856453
2020–2026 Vida Tivadar – ELTE, BTK RI Bálint Csanád (tud. tanácsadó),
Benkő Elek (tud. tanácsadó),
Bollók Ádám,
Csiky Gergely,
Mende Balázs Gusztáv,
Szőke Béla Miklós
A Tatárjárás Magyarországon és a mongol hódítás eurázsiai összefüggései NKFI K 128880  2018–2022  Nagy Balázs – ELTE   Csiky Gergely
Kína, Bizánc és a sztyeppei népek a 6-10. században: a kapcsolatok néhány kulturális aspektusa  NKFI K 135932  2020–2024 Bálint Csanád – BTK RI  
Egy határrégió élete a magyar államalapítás korában. A Mosoni síkság kora Árpád-kori települései, életmódja a környezeti adottságok tükrében NKFI K 132030 2019–2023 Takács Miklós – BTK RI Langó Péter
Árpád-ház Program V.1. részprojekt: Árpád-kori magyarság embertani-genetikai képe EMMI 39509/2018/KFSZ 2018–2023 Mende Balázs Gusztáv – BTK RI

Benkő Elek