Az Adattáról

Az Adattár feladata az intézetben folyó régészeti és bármilyen egyéb kutatás hagyományos módon és számítógéppel készült dokumentációjának és a kutatást elősegítő dokumentatív anyagnak a gyűjtése és gyarapítása, nyilvántartásba vétele, rendezése, tárolása és őrzése, a kutatás céljaira való rendelkezésre bocsátása.

Elérhetőség

HTK B épület, 2. emelet, B2.41. szoba Telefon: (+36 1)2246700/4215

Nyitva tartás

Külső kutatóknak előzetes időpont egyeztetéssel emailen vagy telefonon.

Telefon: (+36 1) 2246700/4215

Fontosabb számítógépes adatbázisok

Dialeltárkönyv: 65 044 rekord
Rajzleltárkönyv: 46 564 rekord
Térképleltárkönyv: 11 647 rekord
Helynévmutatók: 83 200 rekord
MRT (a megjelent kötetek lelőhelyeinek legfontosabb adatai): 25 514 rekord
Bibliográfia a topográfiai adatgyűjtéshez:
31 200 rekord
Lelőhelymutatók a topográfiai adatgyűjtéshez:
16 815 bibliográfiai egységből
400 000 lelőhely-, illetve (helynév-)mutató
Múzeumi leltárkönyvek: 18 múzeum,
301 304 leltárkönyvi tétel

2020. január 13.
Fontosabb gyűjtemények

Fénykép negatív: 207 297 tétel
Reprónegatív: 87 097 tétel
Idegen negatívról készült nagyítás: 6 738 tétel
Diapozitív: 65 044 tétel
Fényképes karton: 384 460 tétel
Irodalmi karton: 225 550 tétel
Térkép: 11 647 tétel
Rajz: 45 564 tétel
Ásatási dokumentáció: 1 275 tétel
Kézirat: 394 tétel
Terepbejárási jegyzőkönyv: 910 221 tétel
Digitális fénykép: 58 616 tétel

2020. január 13.
Munkatársak

Darázsy Beatrix
Szobaszám: B2.13
Telefon: (+361)2246700/4516
Email: 

Füredi Magda, adattáros
Email: 

Sternád Vilmos, adattáros
Email: 

Kutatási lehetőség

Az adattár gyűjteményeiben az intézet dolgozói és külső kutatók egyaránt kutathatnak, utóbbiak a Régészeti Intézet igazgatójának engedélyével.

A gyűjtemények anyagát a kartonok kivételével az intézet illetékes dolgozói kölcsönözhetik.
Külső intézményeknek, vagy ezek dolgozóinak adattári anyag csak különösen indokolt esetben, igazgatói engedéllyel kölcsönözhető.

Az adattár zárt anyagként kezeli azokat a dokumentációkat és egyéb anyagokat (rajzokat, fényképeket stb.), amelyek a szerzői jog védelme alatt állnak. Ezek megtekintéséhez az illetékes kutató írásbeli engedélye is szükséges.

Az Adattár eredeti dokumentumokat nem kölcsönöz csak papíralapú vagy digitális másolatot készít, előzetes igazgató engedéllyel.