Kedves Olvasóink!

Havonta frissülő könyvajánló rovatunkkal a könyvtárunkba frissen érkezett kiadványokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A könyvek kölcsönözhetők, hozzáférhetőségükről az online katalógusban informálódhatnak, további felvilágosítást a könyvtárosoktól kérhetnek.

A könyvtár nyitva tartásáról és a kölcsönzés feltételeiről a könyvtár oldalán tájékozódhatnak.

 

  

Res Militares An II

Christian Hornung, Heinzgerd Brakmann, Sible de Blaauw, Therese Fuhrer, Hartmut Leppin, Winrich Löhr, Heinz-Günther Nesselrath, Maren Niehoff, Georg Schöllgen, Ilinca Tanaseanu-Döbler (Hrsg.): Reallexikon für Antike und Christentum. Sachwörterbuch zur Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt Bd. 30.

Stuttgart: Anton Hiersemann Verlag 2021
Raktári jelzet: Olvasóterem
Nyelv: Német

Das auf etwa 35 Bände angelegte Reallexikon für Antike und Christentum ist das zentrale und umfassende Nachschlagwerk zur Erforschung der Spätantike, also der Epoche, die etwa die ersten fünf christlichen Jahrhunderte umfasst. In dieser Zeit nahm das Christentum Gestalt an, und zwar im Rahmen der antiken Kultur mit ihren mannigfachen heidnischen und jüdischen Traditionen. Die allmähliche Einordnung der christlichen Kirche in Staat und Gesellschaft der griechisch-römischen Welt und ihrer Nachbargebiete war der bedeutsamste Vorgang in der Spätantike und legte das Fundament der mittelalterlichen und neuzeitlichen Kultur. Deshalb werden im RAC nicht nur bestimmte Erscheinungen des religiösen Lebens, theologisch bedeutsame Begriffe und Vorstellungen in aller nötigen Tiefe dargestellt. Vielmehr finden Staat und Gesellschaft, Recht und Wirtschaft, Literatur, Kunst und Wissenschaften, Alltagsleben und materielle Kultur unter dem Gesichtspunkt der Auseinandersetzung des Christentums mit der antiken Welt insgesamt Berücksichtigung.


Embassies negotiations gifts

  

Andreas Pülz: Reallexikon zur byzantinischen Kunst. »Paros und Naxos« [Forsetzung] bis »Petria Konstantinupoleos« 

Stuttgart: Anton Hiersemann Verlag 2021
Raktári jelzet: Olvasóterem
Nyelv: Német

Das Reallexikon zur byzantinischen Kunst erscheint seit 1963 und stellt das reiche und vielfältige, aber weit verstreute Quellenmaterial zur künstlerischen Hinterlassenschaft des byzantinischen Reiches zusammen. Es erfasst in topographischen Artikeln alle relevanten Kunstdenkmäler in den Städten und Provinzen des Reiches. Sachartikelbeschreiben alle Teilgebiete der bildenden Kunst und der Architektur. Personenartikelschließlich stellen wichtige historische Persönlichkeiten wie etwa namentlich bekannte Künstler einlässlich vor. Hinzu kommen Artikel zu unterschiedlichen ikonographischen Themenkreisen sowie zu schriftlichen Quellen. Jeder Artikel enthält ausführliche bibliographische Angaben.


Embassies negotiations gifts

  

Nicola Di Cosmo, Michael Maas (eds): Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity: Rome, China, Iran, and the Steppe, ca. 250–750


Cambridge: Cambridge University Press 2018
Raktári jelzet: R-39.843/2021
Nyelv: Angol

 Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity offers an integrated picture of Rome, China, Iran, and the Steppes during a formative period of world history. In the half millennium between 250 and 750 CE, settled empires underwent deep structural changes, while various nomadic peoples of the steppes (Huns, Avars, Turks, and others) experienced significant interactions and movements that changed their societies, cultures, and economies. This was a transformational era, a time when Roman, Persian, and Chinese monarchs were mutually aware of court practices, and when Christians and Buddhists criss-crossed the Eurasian lands together with merchants and armies. It was a time of greater circulation of ideas as well as material goods. This volume provides a conceptual frame for locating these developments in the same space and time. Without arguing for uniformity, it illuminates the interconnections and networks that tied countless local cultural expressions to far-reaching inter-regional ones.


Eurasian empire in antiquity

  

Weisz Boglárka (szerk.): Források a Magyar Királyság Kereskedelemtörténetéhez I. Belkereskedelem (1192-1437)

Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont 2021
Sorozat: (Magyar történelmi emlékek. Okmánytárak)
Raktári jelzet: R-39.827/2021
Nyelv: Magyar

A kereskedelem a gazdaság valamennyi ágával összefüggésbe hozható, és nincs olyan társadalmi csoport, amelyet valamilyen formában (akár csak felhasználóként vagy vámbirtokosként) ne érintettek volna a kereskedelmi folyamatok. A középkori nagyvárosoktól a kisebb településekig meghatározó volt a kereskedelmi színterek megléte, avagy éppen azok hiánya, ezek nem csupán a település központtá válását befolyásolták, illetve fejlődését segítették, de a településkép változásában, lakóinak összetételében is szerepet játszottak. A kereskedelmi árut a tényleges árucserén túl, sok esetben fizetőeszköznek is tekintették, éppen ezért a középkori ember életének egyik központi eleme volt. Egy-egy áru időszakos hiánya pedig komoly következményekkel járhatott, ahogy a hazai termékek (például bor) védelme is fontos kérdéssé vált. A kötet válogatott, latin és német nyelvű okleveleken, leveleken, rendeleteken keresztül mutatja be az olvasónak a kereskedelemtörténet változatos képét az Árpád-kortól a Zsigmond-kor végéig tartó évszázadokban. A források azonban nemcsak gazdaságtörténeti tekintetben szolgálnak újdonsággal, de a forráskiadványt a város-, a megye vagy az egyháztörténet iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják.


Artisans of empire

Suraiya Faroqhi: A Cultural History of the Ottomans: The Imperial Elite and its Artefacts 

London – New York: I.B. Tauris 2016
Raktári jelzet: R-39.969/2021
Nyelv: Angol

Far from simply being a centre of military and economic activity, the Ottoman Empire represented a vivid and flourishing cultural realm. The artefacts and objects that remain from all corners of this vast empire illustrate the real and everyday concerns of its subjects and elites and, with this in mind, Suraiya Faroqhi, one of the most distinguished Ottomanists of her generation, has selected 40 of the most revealing, surprising and striking.Each image - reproduced in full colour - is deftly linked to the latest historiography, and the social, political and economic implications of her selections are never forgotten. In Faroqhi's hands, the objects become ways to learn more about trade, gender and socio-political status and open an enticing window onto the variety and colour of everyday life, from the Sultan's court, to the peasantry and slavery. Amongst its faiences and etchings and its sofras and carpets, A Cultural History of the Ottomans is essential reading for all those interested in the Ottoman Empire and its material culture. Faroqhi here provides the definitive insight into the luxuriant and varied artefacts of Ottoman world.


 Les sogdiens en chine

  

Kovács Bálint, Vahe Tachijan (szerk.): Isten lélegzete. Az örmény biblia és vallásgyakorlat másfél évezrede
Budapest: L'Harmattan 2020
Sorozat:  (Studia Armenologica Hungarica)
Raktári jelzet: R-40.280/2021
Nyelv: Magyar

"Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet..." - kezdődik a Szentírás, amelyet örményül "Asztvacasuncs"-nak, azaz "Isten lélegzetének" hívnak.
Arménia a világon elsőként tette államvallássá a kereszténységet a 4. század elején. A Könyvek Könyvét örmény nyelvre ezt követően Meszrop Mastoc és tanítványai az 5. század közepén fordították le, amelyet az európai tudósok mély hódolattal "a bibliafordítások királynőjének" neveztek. Ettől fogva jellemezte Örményországot a könyvek kultusza, amely 1666-ban Amszterdamban az örmény nyelvű Biblia első kiadásában csúcsosodott ki.
Az Országos Széchényi Könyvtárban 2019-ben megrendezett kiállítás katalógusát és tanulmánykötetét tartja kezében az olvasó, amely ben az örmény nyelvű Biblia nyomdászat - és kultúrtörténeti, teológiai értékelése mellett az a sokrétű vallásgyakorlat is bemutatásra kerül, amely jellemezte az Oszmán Birodalom örmény-apostoli, örmény-protestáns és a Kárpát-medencében élő örmény-katolikus közösségeket. A kötetben bemutatott kéziratos és a legelső örmény nyomtatott Bibliák mellett a vallási hagyományokhoz kapcsolódó tárgyak rámutatnak az örmény társadalom kulturális, nyelvi és vallási sokszínűségére.