Közép-Európa neolitizációja, mely az ún. vonaldíszes kerámia és az újkőkori életmód számos elemének a Kr. e. 6. évezred utolsó harmadában és a Kr. e. 5. évezred elején történt együttes megjelenésével jellemezhető, régóta az európai ősrégészet egyik fókuszpontja. A jelenség földrajzi elterjedésének északnyugati peremén, az Aisne folyó völgyében évtizedek óta folyik a téma intenzív, szisztematikus kutatása.

A CNRS-Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne szervezésében 2023. november 9-10. között került megrendezésre a Modelling households: economy & sociology of Europe’s first farmer populations / Modéliser la maisonnée : économies et société des premières populations agricoles d'Europe continentale - HOMES” című kutatási program záró konferenciája. A rendezvény első napján a program résztvevői mind elméleti, mind módszertani szempontból rendkívül sokrétűen mutatták be eredményeiket, az egyes lelettípusok térbeli szóródásának társadalmi olvasatától az egykori környezet rekonstrukcióján keresztül az újkőkori emberi populációk bioarchaeológiai értelmezéséig.

A konferencia második napján hangzottak el a nemzetközi meghívottak összefoglalásai a vonaldíszes kerámia regionális kutatásairól, melyek kellő alapot nyújtottak az eredmények széleskörű összehasonlításához, egyes felállított településrégészeti modellek teszteléséhez.

2023 11 20 homes kep

Intézetünk kutatója, Marton Tibor (Jakucs János, Mészáros Nóra és Oross Krisztián, valamint a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa, Lyublyanovics Kyra társszerzőségével) „House, cluster, row: the spatial organization of LBK households in Transdanubia“ című előadásában esettanulmányokon keresztül mutatta be az utóbbi évtizedek délkelet-dunántúli település- és háztartásrégészeti kutatásainak eredményeit, különös tekintettel a leletszóródások elemzési lehetőségeire és az egyes épületek kronológiai viszonyaira.