A BTK Régészeti Intézet digitalizálási stratégiájában a Rajztár hagyományos gyűjteménye kiemelt helyen szerepel, melynek teljes nagysága a nyilvántartás szerint meghaladja a 46.000 darabot. Erre az anyagra alapozva Horváth Friderika vezetésével sikerrel nyújtottuk be 2021 júniusában a Hungarian Research Data Alliance (HRDA), az MTA Könyvtár és Információs Központ és az ELKH Titkársága által meghirdetett kutatási adatok archiválása témájú pilot-projektet. Az adatok megosztásával és kereshetővé tételével a gyűjtemény tudományos és társadalmi hasznosulásának növelése a célunk.

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetének Adattárában őrzött rajztár – benne a régészet számára nagy értékű helyszínrajzokkal, ásatási felmérésekkel, tárgyakról készült elemző grafikákkal és hatalmas fotóanyaggal – gyűjteményeink sorában az egyik legjelentősebb kutatási adatforrást képviseli.

Az állomány hosszú távú megőrzése a számítógépes technológia elterjedéséig az eredeti, papíralapú dokumentációk szisztematikusan kidolgozott rendszer szerinti tárolását és nyilvántartását jelentette. A digitális világ térhódításával az adatkezelés és adatmegőrzés terén új kihívásokkal kell szembenéznünk, ami az újonnan keletkezett digitális adattartalmak mellett a hagyományos állományokat is érinti.

Az Intézet digitalizálási stratégiájában a Rajztár hagyományos gyűjteménye kiemelt helyen szerepel, melynek teljes nagysága a nyilvántartás szerint meghaladja a 46.000 darabot. A hagyományos dokumentációk digitalizálásában 2015–2016-ban a BTK Közös Adatbank és az MTA INFRA pályázat biztosította forrásokra támaszkodva jelentős előrelépés történt. Az állomány TIFF és JPEG formátumú, 300 dpi felbontású fájljai a BTK RI Adattár szerverén találhatók, az állomány nagysága 700 GB tárhelyet foglal el. Belső támogatásokra támaszkodva az elmúlt évben újabb 11.000 darab rajz szkennelése valósult meg.

Erre az anyagra alapozva Horváth Friderika vezetésével sikerrel nyújtottuk be 2021 júniusában a Hungarian Research Data Alliance (HRDA), az MTA Könyvtár és Információs Központ és az ELKH Titkársága által meghirdetett kutatási adatok archiválása témájú pilot-projektet. A pályázati kiírásban feladatként a kutatási adatok FAIR alapelveknek megfelelő archiválása, az adatok hazai repozitóriumban való elhelyezése, az archiválás módjának és az adatok dokumentációjának közreadása szerepelt.

 kutatasiadat pilot honlap

Az Intézet pályázati tervében a digitalizált rajzgyűjtemény egy kisebb egységének a SZTAKI által fejlesztett Concorda repozitóriumban való megosztása, a munkafolyamat és a digitális állomány adatkezelésére vonatkozó eljárás menetének kidolgozása szerepelt.

Az adatok megosztásával és kereshetővé tételével a gyűjtemény tudományos és társadalmi hasznosulásának növelése a célunk.

A repozitóriumos adatelhelyezés emellett archiválásra, adatmegőrzésre és állományvédelemre is szolgál. Egyedi dokumentumokról van szó, sérülésük, esetleges megsemmisülésük maradandó és pótolhatatlan tudományos veszteséget jelent.  

A széleskörű megosztás koncepciója nem ellenkezik az adatok védelmének elvével. Az állományt leíró metaadatok nyilvánossá tétele mellett, amelyek CC BY-NC-ND feltételekkel (Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd!) használhatók, maguk a dokumentumok kis felbontású, vízjellel ellátott formátumban érhetők el. A közlésre alkalmas képi állományok kutatási és felhasználási engedély birtokában igényelhetők.

A projekt zárókonferenciája és az egyes programok bemutatása 2022. január 18-án került megrendezésre.

A program keretében intézetünk munkatársa, Horváth Friderika a pályázat témavezetője, mutatta be a régészeti rajzgyűjtemény tárolóját és a munkafolyamatot. A beszámoló pdf-formátumban elérhető.

Az adatfeltöltés és az adattisztítás a pályázat zárásával sem ér véget, az adattár munkatársai a megkezdett munkát folytatják és a SZTAKI fejlesztőivel tovább kívánnak dolgozni azon, hogy a régészet nyelvezetének még inkább megfelelő adatséma jöhessen létre.

A pályázati támogatás lehetővé teszi az Intézet számára, hogy külső tárolókat vásároljon az adatállomány védelmére és állományainkról több példányos biztonsági másolatot készüljön.