marton 2020februar252020-ban új kutatási program indult az NKFIH támogatásával (NKFIH K-19/132663), melynek témája az újkőkori kerámiakészítés korai története a Duna-vidék középső részén a korai neolitikus Starčevo ’kultúra’ késői időszaka és a késő neolitikus Lengyeli ’kultúra’ megjelenése közötti időszakban (Kr. e. 5500/5450–5000/4900).

A projekthez kapcsolódóan előadásokkal várunk mindenkit a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetében, 2020. február 25-én, kedden 9 órától a

„Változó tradíciók. Kerámiastílus, előállítás és használat tér- és időbeli mintázatai a Kr. e. 6. évezred második felében a Délkelet-Dunántúlon és a környező régiókban”

című találkozón.

A részletes program a mellékletben található.