drava02A CEU és az Archaeolingua szervezésében megvalósuló “Történeti tájak – vizes élőhelyek: Régészet, környezettörténet, tájvédelem” c. előadássorozat keretén belül, 2016. december 13-án, kedden 14 órakor (CEU, Budapest Nádor u. 15) egy, az MTA BTK Régészeti Intézetéhez és kutatóihoz kötődő interdiszciplináris projekt (“Dél-dunántúli településrégészeti és környezettörténeti tanulmányok, 1300–1700”, OTKA K  72231) fő célkitűzéseiről és eredményeiről lesz szó. A projektet bemutatja Kovács Gyöngyi projektvezető, a középkori környezeti és tájrégészeti kutatások eredményeiről Zatykó Csilla tart előadást „A Dráva-völgy mint történeti táj: régészet és természettudományok a középkor környezeti kutatásában” címmel.

A projekt környezettörténeti és természettudományos eredményeit összefoglaló kötetet (“Per sylvam et per lacus nimios” The Medieval and Ottoman Period in Southern Transdanubia, Southwest Hungary: the Contribution of the Natural Sciences, Budapest 2016, Eds. Gyöngyi Kovács – Csilla Zatykó, Institute of Archaeology, RCH HAS) Benkő Elek akadémikus, az MTA BTK Régészeti Intézet igazgatója értékeli.

A kötetről további információk találhatók az MTA BTK Régészeti Intézet honlapján.