+36 1 224 6700   

Bálint Csanád

professor emeritus, MTA rendes tagja

Ókori, népvándorlás kori és középkori régészeti osztály

 

Intézeti szoba: B2.25.
Telefon: (+36 1) 2246700/4512
Email: 

ÉvIntézményVégzettség, minősítés
2015 Academia Europaea levelező tag
2010 Magyar Tudományos Akadémia rendes tag  
2002  Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona levelező tag
2002 Archeologicky Ústav Slovenská Akademie Vied (Nitra) levelező tag
2001 Magyar Tudományos Akadémia levelező tag
1996 Instituto Italiano per Africa ed Oriente (Róma) levelező tag
1992 Deutsches Archäologisches Institut (Berlin) levelező tag
1992 Magyar Tudományos Akadémia történelemtudományok doktora (DSc)
1976 Magyar Tudományos Akadémia történelemtudomány (régészet) kandidátusa (CSc)
1971–1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszék aspiráns
1969 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar egyetemi doktor (univ. doc.)
1966 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem-régészet szak
ÉvIntézményBeosztás
2013-tól MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) kutatóprofesszor
1994–2012 MTA Régészeti Intézet igazgató
1974-től MTA Régészeti Intézet tudományos munkatárs, tudományos főmunkatárs
1971–1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem Régészeti Tanszék aspiráns, ösztöndíj
1967–1971 Móra Ferenc Múzeum, Szeged segédmúzeológus
Kutatási terület

1. A Kárpát-medence, tágabb értelemben: Közép- és Kelet-Európa kora középkori régészete
2. Az eurázsiai sztyeppe és a nagy birodalmak kapcsolatai

 

Oktatási tevékenység
HelyszínMegbízás
Bécs külföldi egyetemi előadás
Berlin külföldi egyetemi előadás
Bonn külföldi egyetemi előadás
Köln külföldi egyetemi előadás
Kiel külföldi egyetemi előadás
Lyon külföldi egyetemi előadás
Ufa külföldi egyetemi előadás
Istituto Universitario Orientale (Napoli) vendégprofesszor
École Pratique des Hautes Études (Paris) vendégprofesszor

 

Konferenciarendezés
ÉvHelyszínTéma
2011 Róma Itália és Bizánc kapcsolatai
2009 Budapest Honfoglalás kori régészet kérdései (Társszervező: RGZM Mainz)
2009 Róma A Kárpát-medence itáliai és bizánci kapcsolatairól
2000 Budapest A magyar államalapítás millenniumi évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi konferencia a Magyar Tudományos Akadémián
1993 Róma Irán, Bizánc és a steppe 6-7. századi kapcsolatairól
1989 Tengelic A Kárpát-medence kora középkori régészete

 

Kiállításrendezés
ÉvHelyszínTéma
2000–2002 Vándorkiállítás „Közép-Európa 1000 körül” című nemzetközi vándorkiállítás (Európa Tanács) 
1970–1984 Szeged „Hunok, avarok, magyarok”

 

Ösztöndíjak
ÉvIntézményIdőtartam
1971 Jugoszlávia 4 hónap
1966–1967 Poitiers-i Centre d'Études Supérieurs de Civilisation Médiévale 10 hónap 
Szerkesztőbizottsági tagságok
Év Kiadvány  Megbízatás
 1998-tól  Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae  szerkesztőbizottsági tag
 1981–1992  Enzyklopädie zur Frühgeschichte Europas  szerkesztőbizottsági titkár
 1987–1995  Archaeologiai Értesítő  szerkesztőbizottsági tag
 1972  Békés Megyei Múzeumok Közleményei  alapító
 1986-tól  Varia Archaeologica Hungarica   alapító szerkesztő

 

Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
 2008–2014  OTKA Társadalomtudományi Kollégium  elnök
 2007-től  Stiftung Eleonora Schamberger (München)  kuratóriumi tag
 2007  MTA Elnöki Reformbizottság  tag
 2006–2011  MTA Régészeti Tudományos Bizottság  elnök
 2003–2009  Talentis Program díjbizottság  tag
 2004–2005,  2008–2009  ERIH régészeti panel  tag
 2004–2010  Bolyai Ösztöndíj Bizottság  tag
 2002–2008  MTA Vagyongazdálkodási Bizottság  tag
 2002–2008  MTA Nemzetközi Kapcsolatok Bizottság  tag
 2002–2008  MTA Filozófiai és Történettudományi Osztály  elnökhelyettes
 2001–2007  Avicenna Alapítvány  tag
 2001–2007  Magyar Akkreditációs Bizottság plénuma, ill. különböző  bizottságok  elnök, tag
 2001–2005  Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program programtanács, ill.  Intéző Tanács  tag
 1999-től  Korona Bizottság  tag
 1998–2000  „Archives of European Archaeology” bizottság  tag
 1998–2005, 2014  MTA Régészeti Tudományos Bizottság  tag
 1998–2004  Arany János Közalapítvány a Tudományért  tag
 1996–2009  Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat  alelnök
 1998–2001  Nemzeti Kulturális Alap Múzeumi Szakkollégium  miniszteri  képviselő
 1997–2002  Akadémiai Kutatóhelyek Vezetőinek Tanácsa  társelnök
 1996–2001  MTA Közgyűlés  képviselő
 1996–1997  Felsőoktatási Tudományos Tanács  tag
 1996-tól  Pro Archaeologia Hungariae Alapítvány  elnök
 1983–1989  MTA Tudományos Minősítő Bizottság Régészeti és   Művészettörténeti Kollégium  tag
Válogatott bibliográfia
1. Die Archäologie der Steppe. Völkerschaften zwischen Volga und Donau in 6.-10. Jahrhundert. Wien – Köln 1989. 304 old.+131 kép.  
2. Südungarn im 10. Jahrhundert. Studia Archaeologica 11, Budapest, 1991. 288 old.  
3. Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes, Kom. Csongrád. Varia Archaeologica Hungarica 4, 1991. 103 old. + 34 Taf.  
4. Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe. Das Grab von Üč Tepe (Sowj. Azerbajdžan) und der beschlagverzierte Gürtel im 6. und 7. Jahrhundert. in: Awarenforschungen I, Hg.: F. Daim. Archaeologia Austriaca, Beiheft, Wien 1992, 309-496.  Letöltés
5. A koraavarok, Kelet és Bizánc. Magyar Őstörténeti Könyvtár 7 (Szeged 1994) 390 old.  
6. A nagyszentmiklósi kincs. Régészeti tanulmányok. Varia Archaeologica Hungarica 16a, 2004, 659 old. + 300 kép  
7. Der Schatz von Nagyszentmiklós: archäologische Studien zur frühmittelalterlichen Metallgefäßkunst des Orients, Byzanz’ und Steppe. 667 pp., 302 Abbildung. VariaArchHung XXVIb. Budapest 2010.  
8. A kora középkori kelet-európai steppe régészete és a 9-10. századi magyarok.Magyar Tudomány 1996/8, 937-947. Letöltés
9. Das Reichtum der Awaren. „Fürstengräber” – Prunkgräber – Schatzfunde. In: C. von Carnap-Bornheim – D. Krausse –  A. Wesse (Hg.): Herrschaft – Tod – Bestattung. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 139 (Bonn 2006) 147-159. Letöltés
10. On „Orient-preference” in archaeological research on the Avars, proto-Bulgarians and conquering Hungarians.  In: Post-Roman Towns, Trade and Settlement in Europe and Byzantium. Millenium-Studies 5/1 (Berlin – New York 2007) 545-567. Letöltés
11. A contribution to the research on ethnicity: a view from and on the East. In: Archäologie der Identität, ed. W. Pohl –  M. Mehofer. Forschungen zur Geschichte des Mittelalters 17, Wien, 2009 2010. 145-182. Letöltés
12. Magyar néptöredék Kazakisztánban? Századok 143 (2009/6) 1483-1490.   Letöltés

A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg. 

ÉvDíj
2016 Széchenyi-díj
2014 Ipolyi Arnold-díj
2004 Rómer Flóris-díj
1992 Kuzsinszky Bálint-díj
1990 Akadémiai-díj