+36 1 224 6700   

Kovács László

ny. tudományos tanácsadó, MTA doktora

Ókori, népvándorlás kori és középkori régészeti osztály

 

Intézeti szobaszám: B2.14.

Telefon: +3612246700/4118

Email:

Év IntézményVégzettség, minősítés
2008 Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék címzetes egyetemi tanár
1995 Magyar Tudományos Akadémia  MTA doktora 
1981 Moszkva kandidátusi fokozat (CSc)
1968 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

egyetemi doktor (dr. univ.)

1966 Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar régészet-történelem szak
ÉvIntézményBeosztás
2007-től MTA BTK Régészeti Intézet (2019-től jogutódja Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet) ny. tudományos tanácsadó
1991–2007 MTA Régészeti Intézete tud. igazgató-helyettes
1970–2007 MTA Régészeti Intézete segédmunkatárs, munkatárs, majd főmunkatárs
1966–1970 Magyar Nemzeti Múzeum  muzeológus
Kutatási terület

1. A honfoglalás- és kora Árpád-kor régészeti kutatása, fegyvertörténeti és numizmatikai kérdései (10–12. század)
2. Barguzini Petőfi-kutatás
3. Személyazonosítási ásatások

Szerkesztőbizottsági tagságok
KiadványMegbízatás
Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei korpuszsorozat társszerkesztő

 

Tudományos testületek
Év Testület Megbízatás
  MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya Bolyai Szakértői Testülete tag
  MTA Régészeti Tudományos Bizottság tag
Válogatott bibliográfia
1. Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. Archäologische Untersuchung der arabischen, byzantinischen, westeuropäischen und römischen Münzen aus dem Karpatenbecken des 10. Jahrhunderts. FontesArchHung 19 (1989) S. 1–189; Taf. 29, Typentaf. 2, Abb. 50,  
2. Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs (mit einem Beitrag von Imre Lengyel). VariaArchHung 6 (1994) 1–227; 6 tábla, 93 ábra., 20 táblázat, 1 térkép,.  
3. A kora Árpád-kori magyar pénzverésről. Érmetani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. (Szent) István és II. (Vak) Béla uralkodása közötti időszakának (1000–1141) érméiről – [Über die ungarischen Münzprägung in der frühen Arpadenzeit. Numismatisch-archälogische Studien über die Münzen aus dem Zeitraum zwischen den Regierungszeiten Stephans I (des Heiligen) und Bélas II (des Blinden) (1000–1141) im Karpatenbecken]. VAH 7 (1997) 1–406. old., 24 kép, 99 táblázat, 20 tábla,  
4. Árpád-kori templom és temető a karcagi Kápolnás-halmon. Tariczky Endre, Rómer Flóris és a régészet 19. század végi karcagi barátainak emlékére – kitekintéssel a téglás temetkezésekre – Arpadenzeitliche Kirche und Kirchhof auf dem Kapellenhügel [Kápolnás-halom] von Karcag. Dem Andenken von Endre Tariczky, Flóris Rómer und dem Kreis der Karcager Freunde der Archäologie zu Ende des 19. Jhs. gewidmet – mit Ausblick auf die Gräber mit Ziegelbeigaben. Szolnok Megyei Múzeumi Adattár 34 (1998) 1–114. old., 28 ábra,   
5. Csalóka lidércfény nyomában. A szibériai Petőfi-kutatás csődje. Irodalomtörténeti Könyvtár. Budapest 2003, 1–525 old., 54 ábra,  
6 Vulvae, Eyes, Snake Heads. Archaeological Finds of Cowrie Amulets. With malacological identifications by Gyula Radócz.. BAR International Series 1846 (2008). Oxford. p. 1–512, figs 1–196.  
7. A magyar kalandozások zsákmányáról – Über die Beute der ungarischen Streifzüge. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum Könyvtára. Budapest 2011, 1–286 old., 22 kép, 12 táblázat, 10 térkép,   
8. A Kárpát-medence honfoglalás és kora Árpád-kori szállási és falusi temetői, kitekintéssel az előzményekre. Vázlat – Der landnahmezeitlichen und früharpadenzeitlichen Gräberfelder von Quartiere und Dörfer mit Hinblick auf die Vorgeschichte. In: A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei. Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára. Szerk.: Révész László–Wolf Mária. Monográfiák a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékéről. 1. Sorozatszerkesztő: Révész László. Szeged  2013, 511–604, 4 táblázat,.  
9. A Taktaköz 10–11. századi sír- és szórványleletei, valamint a tiszalúc-sarkadi 11. századi temető – 10th–11th Century Graves and Stray Finds of the Taktaköz Region and the 11th-Century Cemetery of Tiszalúc-Sarkad.. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 9. Sorozatszerk.: Kovács László–Révész László. Szerk.: K. Bende Ildikó. Budapest–Szeged 2015, 1–359. old., 58 tábla, 102 kép, 14 táblázat,  
10. Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője – A 10th-Century Cemetery Belonging to a Short-lived Settlement and an 11th–12th Century Village Cemetery. Both Located on Magyarhomorog-Kónya-domb. Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei 12. Sorozatszerk.: Kovács László–Révész László. Szerk.: K. Bende Ildikó. Szeged–Budapest 2019, 1–776. old., 145 tábla, 175 kép, 84 táblázat, 17 ábra. Letöltés (Tartalomjegyzék)
A teljes bibliográfia és az egyes tanulmányokra való független hivatkozások a Magyar Tudományos Akadémia honlapján, az MTMT Adatbázisban tekinthetők meg.  

A szerző teljes bibliográfiájának letöltése PDF-formátumban.

 
ÉvDíj megnevezése
2014 Magyar Érdemrend tisztikereszt
2008 Schönvisner-díj
1999 Akadémiai Díj 
1994 Kuzsinszky-emlékérem