2024. március 19-én a BTK Régészeti Intézetében kerül megrendezésre az „Épített környezet és táj az Árpád-kori Nyugat-Dunántúlon” című műhelykonferencia. A találkozó célja a Dunántúl északnyugati régiójának korai Árpád-kori természeti és épített környezetére vonatkozó új kutatási eredmények áttekintése.

Az új megközelítések és a legfrissebb kutatási eredmények bemutatásával szeretnénk megvizsgálni azokat a kérdéseket, hogy miként változott a tájhasználat ebben a régióban az adott időszak folyamán. A kutatás alapvetően a Moson-régiót érintő tudományos feldolgozáshoz és a Lébény-Bille-domb lelőhely komplex értékeléséhez kapcsolódóan szeretne áttekintő képet nyújtani arról, hogy miként formálódott a kora Árpád-korban a Magyar Fejedelemség, majd Királyság nyugati határterülete? Peremterület volt-e kulturális, vagy gazdasági tekintetben a Mosoni-sík a vonatkozó időszakban? Mennyiben azonos az itt található régészeti emlékanyag a központi területek hasonló emlékanyagához, vagy adott esetben mennyiben különbözik attól? Voltak-e és ha igen, akkor milyen jellegűek voltak azok a hatások, amelyek e régió tárgyi hagyatékában, kulturális gyakorlatában nyomot hagytak? Hogyan viszonyult a politikai határ közelsége e területen a kulturális tájhasználathoz, különös tekintettel az állattenyésztésre? Miként formálódott és milyen szerepe volt a határvédelemben és a terület feletti központi ellenőrzés gyakorlatában az itt létesült erősségeknek?

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza,
1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4., 2. emeleti tanácsterem.
Időpont: 2024. március 19. kedd, 10-15.20 óra
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők!

Takács MiklósLangó Péter

2024 03 12 takacsotka kep