A Bondár Mária által vezetett, „A Kárpát-medence késő rézkori temetkezéseinek komplex elemzése” című projekt (OTKA K-128413) vizsgálatsorainak részét képezte egy számos temetőre és síregyüttesre kiterjedő abszolút kormeghatározási program. Ennek során a kutatócsoport 22 lelőhelyről 120 radiokarbon mérési adattal dolgozott.

 2023 12 21 oross kep1

Sármellék-Száraz eleje lelőhelyen feltárt késő rézkori tömegsír

A mérési eredmények kiértékelése a Bayes-analízisen alapuló OxCal kalibriációs program v4.4.4 változatának segítségével történt, amely lehetővé teszi a különféle régészeti jellegű információk, így sztratigráfiai megfigyelések, tipokronológiai besorolások és a mérési adatok együttes elemzését. A vizsgálatok most lezárult szakaszában összeállított formális kronológiai modellek 21 lelőhely 91 individuális radiokarbon adatán alapultak. A felhasznált mérési eredmények között korábban közölt adatok és a projekt során megvalósult mérések egyaránt szerepelnek. Mivel a program síregyüttesek abszolút kronológiai vizsgálatára irányult, a mintaanyag a mérések döntő többségében emberi csont volt, kivételes esetekben temetkezési kontextusokkal szorosan összefüggő artikulált állatcsont mintákat is kelteztünk.

 2023 12 21 oross kep2

Késő rézkori temetkezés Balatonlelle-Rádpuszta, Romtemplom mellett lelőhelyről

A hét, részletesen elemzett formális kronológiai modell alapján elmondható, hogy a vizsgált, a Dunántúlt és a Duna-Tisza köze északi területeit felölelő régióban a Baden-komplexum legkorábban Kr. e. 3600 körül, esetleg az azt megelőző emberi generáció folyamán kezdődött. A Baden-komplexum mint régészeti entitás kezdetét legnagyobb valószínűséggel a Kr. e. 3550 körüli évtizedekre tehetjük. Az anyagi kultúrában Kr. e. 3400–3300 között, minden bizonnyal a század első felében mélyreható változás zajlott le, amelyet hagyományosan a bolerázi és a klasszikus badeni kerámiastílusok közötti váltással ír le a régészeti szakirodalom. A vizsgált területen a síregyüttesek korhatározása alapján nem utalnak adatok a Baden-komplexum Kr. e. 2800 utáni fennmaradására, a kutatott időszak vége leginkább Kr. e. 2850 körülre tehető.

2023 12 21 oross kep3

A Baden-komplexum korai, valamint klasszikus és kései időszakainak kezdetére és végére vonatkozó paraméterek

Az abszolút kormeghatározási program eredményei a projekt más kutatásaival együtt hamarosan olvashatók lesznek  a „Késő rézkori temetkezések régészeti és bioarcheológiai elemzése” című kötetben. Az abszolút kronológiai célú kutatás a Balatonszentgyörgy-Faluvégi-dűlő késő rézkori temetőjéből és a korszak egyes tömegsírjaiból származó radiokarbon adatsorok elemzésével folytatódik.

Oross KrisztiánJakucs JánosBondár Mária