Téma

 

Pest megye őskori és középkori várai

 

Futamidő

2014–2018

Témavezető

Kovács Gyöngyi

Összefoglalás

Pályázatom célja Pest megye őskori és középkori várainak kutatása: a korábban már elkezdett, a Magyarország Régészeti Topográfiája program Pest megyei kutatásaiból kinövő, az OTKA által is támogatott (T48318) alapkutatást részben hagyományos módszerekkel (terepbejárás, ásatás, geodéziai felmérés), részben az új módszernek számító légi felderítéssel/fotózással kívánom folytatni és monografikus formában befejezni. A megyében jelenleg 93 őskori és középkori vár ismert (földvár és kővár); ezek száma a kutatás folyamán még biztosan nőni fog, ugyanis az utóbbi években néhány új erődítés is előbukkant. A pályázat keretében az évek óta lehetőségeim szerint végzett terepmunkát (légi felderítés/fotózás, terepbejárás, felmérés) szeretném folytatni és befejezni, ezen túlmenően pedig a projekt fő céljának tekintett feldolgozást kívánom elkészíteni, véglegesített kézirattal és nyomdakész állapotba hozott rajzokkal, felmérésekkel, valamint fotókkal. A pályázat tudatosan nem érinti a római kor erődítményeit (castrumokat és limeseődítményeket), ezek ugyanis zárt, más, párhuzamos kutatások által viszonylag részletesen, saját módszerekkel kutatható leletkört jelentenek.
A várakat monografikus formában szeretném közölni: egységes rendszerben bemutatom elhelyezkedésüket, geodéziai felmérésüket, légi és földi fotóikat, a legfontosabb, korhatározó leleteket. A középkori várakra vonatkozóan a rendelkezésre álló okleveles adatok értékelését is elvégzem. Az arra alkalmas erődítésekről 3D-s ábrázolásokat, szerencsés esetben elvi rekonstrukciókat is szeretnénk készíteni.