Téma

A Pilis-hegység középkori régészeti emlékei

Futamidő

2010–2015

Témavezető

Benkő Elek

Összefoglalás

Magyarország központi, a Pilis-hegységet is magába foglaló területén (lat. medium Regni) több királyi központ, további királyi udvarházak, illetve az ezek helyén alapított kolostorok találhatók. Mindezek igazgatási és egyházi súlyukon túlmenően az építésük és működésük kapcsán alkalmazott korszerű technikák, továbbá az itt talált kiemelkedő jelentőségű leletek, az egyes emlékek településtörténeti és környezetrégészeti tanulságai miatt is nagyon fontosak. Történeti, régészeti és művészettörténeti jelentőségüket három tervezett munkával szeretnénk bemutatni, 1) a pilisi ciszterci monostor és a 2) dömösi prépostság és környezete emlékei feldolgozásával, továbbá 3) egy összefoglaló munkával, amely a Pilis-hegység középkori emlékanyagát átfogóan értékeli. Ennek fontos szempontja az egyes emlékek környezetrégészeti, technika- és építészettörténeti elemzése, az Árpád-kori királyi udvarházak és a kolostorok konkrét összefüggésének feltárása, a kisleletek értékelése, a középkori kőbányák és utak azonosítása, továbbá a Pilis-hegységgel kapcsolatban a műkedvelő helytörténészek által felvetett téves nézetek tudományos bírálata.

Kutatócsoport tagjai

Sümegi Pál