A magyarországi bronzkori borostyán leletek kutatásának legújabb eredményei jelentek meg a lengyelországi Sprawozdania archeologiczne folyóirat 75/2 (2023) számában. A friss tanulmányban 52 bronzkori lelőhely adatainak tipológiai, tipológiai, kronológiai elemzése, ezen belül 12 lelőhely ékszereinek anyagvizsgálata és 6 leletegyüttesből származó új radiokarbon dátum alapján a Balti-térséggel összefüggő távolsági borostyánkereskedelem eddiginél pontosabb megismerésére nyílt lehetőség. A kutatásban számos magyarországi intézmény, az MTA–BTK Lendület Mobilitás Kutatócsoport és a poznańi Adam Mickiewicz Egyetem kutatói vettek részt.

2024 02 14 lendulet kep1

Kincslelet Jászdózsa-Kápolnahalom középső bronzkori településéről (fotó: Makrai Péter, Damjanich János Múzeum)

A kutatás az eddig nem vizsgált magyarországi bronzkori borostyán leletek elemzését tűzte ki célul, a poznańi Adam Mickiewicz Egyetem Kémiai Tanszéken végzett infravörös spektrometriai vizsgálatok segítségével. A régészeti és kémiai elemzések célja a magyarországi borostyán leletek származási helyének meghatározása mellett a radiokarbon vizsgálatokkal kiegészített pontosabb időrendi besorolás, valamint a leletegyüttesek komplex feldolgozása volt.

 2024 02 14 lendulet kep2

A jászdózsai 2. kincs borostyánnyaklánca (Fotó: Kozma Károly)

A kutatás 2016-ban kezdődött Mateusz Jaeger, a poznańi Adam Mickiewicz Egyetem European Culture és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézete együttműködésével, a Lengyel Tudományos Alap támogatásával (National Science Center of Poland/Narodowe Centrum Nauki). Az együttműködésben számos magyarországi múzeum, köztük a Magyar Nemzeti Múzeum, a Budapesti Történeti Múzeum, a szolnoki Damjanich János Múzeum, a szentendrei Ferenczy Múzeumi Centrum, a szécsényi Forgách-Lipthay Kasténymúzeum, a Soproni Múzeum és a bajai Türr István Múzeum is részt vett, amelyek gyűjteményébe tartozó bronzkori sírleletek között megtalálható ékszereket vizsgáltuk.

 

A tanulmány eredményeiről bővebben az MTA-BTK Lendület Mobilitás Kutatócsoport oldalán olvashatunk.

A tanulmány:

Jaeger, M., Kulcsár, G., Melis, E., Stróżyk, M., Piszora, P., Csányi , M., Csuvár-Andrási, R., Fischl, K. P., Guba, S., Pap, E., Pásztor , E., Patay, R., Szathmári , I., Szilas, G., Čivilytė, A., & Kiss, V.: Baltic Amber in Hungarian Bronze Age. New data and current stage of research. Sprawozdania Archeologiczne 75(2) (2023) 137–186. https://doi.org/10.23858/SA/75.2023.2.3500