A Magyar Tudomány Ünnepe az MTA által 2003 óta minden év novemberében megrendezett országos programsorozat, amely hagyományosan a kor legtöbb kérdést felvető problémáira ad tudományos, megalapozott, közérthető válaszokat. A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan 2023. november 27-én, hétfőn „Velünk élő történetek. Tradíciók és válaszutak a régészeti kutatásban” címmel előadónapot szervezünk a Régészeti Intézet alapításának 65. évfordulója alkalmából.

2023 11 07 mtu kep1

A Régészeti Intézet több mint hatvanéves fennállása alatt számos korszakot élt meg. A Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt 1958-ban létrehozott Régészeti Kutatócsoport, majd 1967-ben az Intézetté alakulás, 2012-ben az Akadémia kutatóhálózatának belső átalakulása, 2019 őszén az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH; 2023. szeptember 1-től Magyar Kutatási Hálózat) megalakulása során számos stratégiai fejlesztés mellett az Intézet kutatási spektruma és a munkatársak köre is átalakult.

A Régészeti Intézet kutatási súlypontjai jelenleg a Kárpát-medence elmúlt nyolcezer év történetének vizsgálata során (1) a régióban a Kr. e. 6. évezredben elinduló neolitizációs folyamat, (2) az újabb döntő változást hozó Kr. e. 4–2. évezred, azaz a késő rézkor és a bronzkor időszaka, (3) a modern Európa kulturális–etnikai képének kialakulásában meghatározó jellegű késő antik és kora középkori időszak, valamint (4) a Magyar Királyság középkori és kora újkori emlékanyagának feltárása és közzététele, tekintettel a határon túli területek kutatására is. Ezeken belül folyamatosan bővül egy-egy régió, nemzetközi jelentőségű lelőhely széles módszertani alapú feldolgozása archeometriai, biorégészeti vizsgálatok alkalmazásával, környezetrégészeti, településhálózati és régészeti topográfiai módszerek bevonásával. Mindezek mellett a Régészeti Intézet egyik legfontosabb új kezdeményezése az a formálódó új módszertani keretrendszer, melynek célja a közel 65 éves tevékenység során felhalmozódott nagyméretű, komplex kutatási adatállomány strukturált tárolása, értelmezése és közzététele. Az elmúlt évezredekről tanúskodó adatállomány integrációja megteremtheti annak lehetőségét, hogy magasabb szintű összegzések születhessenek, a Kárpát-medence változásait hosszú időtávon át követhessük és tágabb, eurázsiai összefüggéseiben értékelhessük azokat.

Az előadónap keretében ezen, fontos előzményeken alapuló kutatási irányok megismerésére nyílik lehetőség.

Időpont:  2023. november 27. 10.00-16.30

Helyszín: MTA Humán Tudományok Kutatóháza
                 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.
                 földszinti előadóterem

Program:

2023 11 07 mtu kep2