Hiánypótló kutatások indulhatnak el 2023-ban az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága által finanszírozott projekt keretében a hálózat bölcsészet- és társadalomtudományi kutatóhelyein, köztük a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézetében is. Az intézmények közötti széles körű együttműködésben elkészülő 10 új kötet a Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, valamint a német és angol nyelvű Monumenta Avarorum Archaeologica, Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae és Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque korpuszsorozatokban jelenik meg. A kutatás feladatai közé tartozik továbbá a korábbi kötetek anyagának adatbázis-alapú megőrzése és közzététele.

2023 02 16 korpusz kep

A népvándorlás kori régészeti leletkorpusz-sorozatok munkálatai a teljes 4–11. századi magyarországi leletanyag összegyűjtésére, feldolgozására és a leletkorpusz létrehozására irányulnak. A projekt keretében olyan emblematikus lelőhelyek leletanyagának közlésére is sor kerül, amelyek régészeti értékelése meghatározó lehet a jövőbeli kutatások számára. A három év alatt megvalósuló projekt célja a magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozásának és forráskiadásának folytatása új elméleti és gyakorlati módszerek alapján, a leletkorpusz online és nyomtatott formában történő közzététele.

A kötetek intézmények közötti széleskörű együttműködésben valósulhatnak meg a már korábban kialakított formában. Együttműködő partnerek a BTK Régészeti Intézet, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Szegedi Tudományegyetem, és a Magyar Nemzeti Múzeum, továbbá a leletanyagokat őrző intézmények és a korszak elismert kutatói. A szerkesztőbizottságok feladata a leletkorpusz szakmai előkészítése és kiadás szervezése és tudományos színvonalának biztosítása.

A program részben új kutatásokat kezdeményez és részben olyan már megkezdett projekteket folytat, amelyek korábban OTKA támogatásban részesültek. A pályázat a népvándorlás kori régészet az 1950-es évek óta folyó nagy vállalkozásának, a leletkorpuszok készítésének hagyományos szempontjait egyesíti a mai régészet korszerű elvárásaival.

A népvándorlás kori régészet elemi érdeke, hogy a megváltozott kutatási feltételek és körülmények között is folytatódjon a feltárt és közöletlen leletanyagok rendszeres, az újabb módszertani elvárásoknak megfelelő feldolgozása és egységes szempontú, tudományos igényű kiadása. A korpusz-sorozatok feladata nemcsak a régi leletanyag kiadása, hanem főleg az új ásatásból származó, korszerű megfigyeléseket tartalmazó, nagy tudományos potenciállal rendelkező leletanyagok bekapcsolása a tudományos vérkeringésbe.

A tervezett kötetek a kutatási ciklusban a Monumenta Avarorum Archaeologica, a Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae és a Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei, valamint a most útjára induló Monumenta Archaeologica Barbarorum inter Pannoniam Daciamque korpuszsorozatokban jelennek meg.

A sorozatokban eddig a következő kötetek jelentek meg:

1994-től a Monumenta Avarorum Archaeologica sorozatban
(szerkesztők: Garam Éva és Vida Tivadar)

 1. Juhász, Irén: Awarenzeitliche Gräberfelder in der Gemarkung Orosháza. MAA 1. Budapest 1995.
 2. Nagy, Margit: Awarenzeitliche Gräberfelder im Stadtgebiet von Budapest I-II. MAA 2. Budapest 1998.
 3. Rosner, Gyula: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Szekszárd. MAA 3. Budapest 1999.
 4. Tettamanti, Sarolta: Das awarenzeitliche Gräberfeld von Vác-Kavicsbánya. MAA 4. Budapest 2000.
 5. Garam, Éva: Awarenzeitliche Funde byzantinischer Herkunft im 6.–7. Jh. MAA 5. Budapest 2001.
 6. Kiss, Attila: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Kölked-Feketekapu B. MAA 6. Budapest 2001.
 7. Juhász, Irén: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Szarvas Grexa-Téglagyár. MAA 7. Budapest 2004.
 8. Henrich-Tamáska, Orsolya: Die stein- und Glasinkrustationskunst des 6. und Jahrhunderts im Karpatenbecken. MAA 8. Budapest 2006.
 9. Bárdos, Edith/Garam, Éva: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek I. MAA 9. Budapest 2009.
 10. Bárdos, Edith/Garam, Éva: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek II. MAA 10. Budapest 2014.
 11. László, Gyula: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Csákberény-Orondpuszta. MAA 11. Budapest 2015.
 12. Garam, Éva: Das awarenzeitliche Gräberfeld in Zamárdi-Rétiföldek III. MAA 12. Budapest 2014.

2002-től a Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (MGAH) sorozatban
(szerkesztők: Garam Éva és Vida Tivadar)

 1. Bóna, István/Nagy, Margit: Gräberfelder der Gepiden im Theissgebiet I. MGAH 1. Budapest 2002.
 2. Cseh, János/Istvánovits, Eszter/Mesterházy, Károly/Nagy, Margit/M. Nepper, Ibolya: Gräberfelder der Gepiden im Theissgebiet II. MGAH 2. Budapest 2005.
 3. Prohászka, Péter: Das vandalische Königsgrab in Osztrópataka/Ostrovany, SK. MGAH 3. Budapest 2006.
 4. Tóth, Ágnes: Gepidische Siedlungen im Theissgebiet. MGAH 4. Budapest 2006.
 5. Nagy Margit: Állatábrázolások és az I. germán állatstílus a Közép-Duna-vidékén (Kr. u. 3-6. század (Tierdarstellungen und der germanische Tierstil I im Gebiet der Mittleren Donau, 3.-6. Jahrhundert n. Chr.). MGAH 5. Budapest 2007.
 6. Bóna, István/B. Horváth, Jolán: Langobardische Gräberfelder in West-Ungarn. MGAH 6. Budapest 2009.
 7. Tivadar Vida/Daniel Winger (Hrsg.), Szólád I. Das langobardenzeitliche Gräberfeld: Mensch und Umwelt. Römisch-Germanische Forschungen 76./Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae 7. Frankfurt 2022.

1994-től a Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei sorozatban
(szerkesztők: Kovács László és Révész László)

 1. Révész László: A karosi honfoglalás kori temetők. Régészeti adatok a Felső-Tisza-vidék X. századi történetéhez. Miskolc 1996.
 2. Kiss Gábor: Vas megye 10–12. századi sír- és kincsleletei. Szombathely 2000.
 3. Nepper Ibolya: Hajdú-Bihar megye 10–11. századi sírleletei. Budapest – Debrecen 2002.
 4. Istvánovits Eszter: A Rétköz honfoglalás és Árpádkori emlékanyaga. Nyíregyháza 2003.
 5. Révész László: Heves megye 10–11. századi temetői. Budapest 2008.
 6. Gáll Erwin: Erdély, Partium és a Bánság 10-11. századi temetői. Budapest–Szeged 2013.
 7. Tóth Anikó: A nyíri Mezőség 10–11. századi temetői. Budapest–Szeged 2014.
 8. Horváth Ciprián: Győr-Moson megyék 10–11. századi temetői, Budapest–Szeged 2014.
 9. Kovács László: A Taktaköz 10– századi sír. és szórvány leletei. Budapest–Szeged 2015.
 10. Gallina Zsolt-Varga Sándor: A Duna-Tisza közének honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei I. – A Kalocsai Sárköz a 10–11. században. Budapest–Szeged 2016.
 11. Horváth Ciprián: Nógrád megye honfoglalás és kora Árpád-kori temetői, sír- és kincsleletei. Budapest–Szeged 2019.
 12. Kovács László: Magyarhomorog-Kónya-domb 10. századi szállási és 11–12. századi falusi temetője. Budapest–Szeged 2019.
 13. Révész László: A 10–11. századi temetők regionális jellemzői a Keleti-Kárpátoktól a Dunáig. Budapest–Szeged 2020.
 14. Horváth Ciprián: Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei. Budapest–Szeged 2020.