A Bölcsészettudományi Kutatóközpont kiadásában megjelent a székely írás – ismertebb nevén a székely rovásírás – középkori és újkori emlékeit bemutató korpuszkötet, melynek egyik szerzője Benkő Elek, a Régészeti Intézet kutatóprofesszora (Benkő Elek – Sándor Klára – Vásáry István: A székely írás emlékei. Corpus Monumentorum Alphabeto Siculico Exaratorum. Szerkesztette Vásáry István. Budapest 2021, 927 oldal).

20201 09 09 benko kep

A kötetben a székelyföldi, jellemzően templomokban fennmaradt feliratok és a székely írás kéziratos emlékeinek részletes bemutatása mellett helyet kaptak – eredeti nyelven és magyar fordításban – a székelyek betűit említő történeti források és a 18–19. század tudománytörténeti értékű fejtegetései is.

Több, az utóbbi években előkerült felirattal és még publikálatlan történeti munkával itt találkozhat először az olvasó. A korpuszt terjedelmes bibliográfia, képjegyzék, személy- és helynévmutató, valamint angol nyelvű összefoglaló egészíti ki.

A kötet megvásárolható a Penna Könyvesboltban (Bp. 1053 Magyar u. 40., hétfőn, szerdán és pénteken 13:00–17:00 óra között. Tel.: +36 30 203 1769, e-mail: ), megrendelhető az e-mail-címen, illetve a +36 1 224 6700/4624, 4626-os telefonszámon.