Az intézet alapító tagjai:

A Kutatócsoportból Intézetté alakításakor, 1968. december 31-én állományban lévő tudományos munkatársak:

Gerevich László igazgató

Castiglione László igazgatóhelyettes

Bakay Kornél 

Barkóczi László 

Bognár-Kutzián Ida 

Duma György 

Erdélyi István 

Gabler Dénes

Holl Imre 

Kalicz Nándor 

Kiszely István

Patek Erzsébet 

Párducz Mihály 

Salamon Ágnes 

Szimonova Eugenia

Torma István 

Török László

független kutatóként Fettich Nándor, Lengyel Imre , Nagy László és Papp László.