+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

A környezettől a hitvilágig: életmód- és kultúraváltás az állatcsontleletek tükrében a késő rézkortól a késő bronzkorig

Futamidő

2013–2017

Témavezető

Gál Erika

Összefoglalás

A kutatás célja a különböző kultúrákhoz tartozó népcsoportok életmódjának a megismerése a vadászati, gyűjtögetési, állattartási és csontmegmunkálási szokásaik vizsgálatával. A hagyományos régészeti állattani módszerek mellett modern természettudományos vizsgálatok igénybe vételével szeretnénk megállapítani, hogy a késő rézkori csontegyüttesekben elvétve előforduló lómaradványok az utolsó vadlovak példányai lehettek-e vagy már az első háziasított egyedekhez tartoztak, valamint megérteni a kora bronzkorban gyakoribbá váló házilovak mobilitását és esetleges migrációját. A csontleletek azonosításával és dokumentálásával felépített adatbázis és digitális fényképtár a régészeti leletanyag tudományos értékének a megmentését és archiválását biztosítják, továbbá előadások, kiállítások és kiadványok megvalósításához használhatók.