+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

A magyarországi népvándorlás kori leletanyag feldolgozása

Összefoglalás

A pályázat célja a korábbi korpusz vállalkozások (Cemeteries, MAA, MGAH) programjának megfelelően a magyarországi népvándorlás kori leletanyag új elméleti és gyakorlati módszerek alkalmazásával történő szervezett kutatásának és egységes szempontú feldolgozásának folytatása. A program részben új kutatásokat kezdeményez (Szólád) és részben olyan már megkezdett projekteket folytat, amelyek megvalósulásához az OTKA korábban már támogatást nyújtott, de azok még nem fejeződtek be (Zamárdi, Budakalászavar). A pályázat a népvándorlás kori régészet 1960-as évek óta folyó nagy vállalkozásának, a leletkorpuszok készítésének hagyományos szempontjait egyesíti a mai régészet korszerű elvárásaival és emellett új elemként, természettudományos vizsgálatok kezdeményezésével és lehetővé tételével (vékonycsiszolat vizsgálat, fegyverek archaeometallurgiai vizsgálata, műszeres fémtechnológai vizsgálat ékszereken, fémösszetétel-meghatározás bronzöntvények esetében, antropológiai és archaeozoológiai vizsgálatok), segítséget nyújt fontos kutatási eredményeket felmutató, kész vagy magas készültségi fokú, színvonalas szakdolgozatok és disszertációk lezárásához, publikációra történő előkészítéséhez. A 2010-2013 közötti kutatási ciklusban célunk, hogy az eddig egymástól különállóan elindult projekteket egy kutatási programba integráljuk és a Monumenta Avarorum Archaeologica (MAA) valamint a Monumenta Germanorum Archaeologica Hungariae (MGAH) sorozatokban publikációra előkészítsük és megjelentessük.

Futamidő

2010-2015

Témavezető

Vida Tivadar

Kutatócsoport
tagjai

Garam Éva (Magyar Nemzeti Múzeum)