+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon

Futamidő

2013–2017

Témavezető

Gyáni Gábor

Kutatócsoport

Bollók Ádám, Cieger András, Dávidházi Péter, Ferenczi Attila, Fórizs Gergely, Gángó Gábor, Hajdu Péter, Hites Sándor Balázs, Hörcher Ferenc, Klement Judit, Konrád Miklós, Kovács Gábor, Lajtai Mátyás, Mester Béla, Mikos Éva, Papp Gábor György, Paraizs Júlia, Ritoók Zsigmond, Szalisznyó Lilla, Székely Miklós, Tallián Tibor, Török Erzsébet Zsuzsanna, Varga-Kuna Bálint, Völgyesi Orsolya

Kutatóhely

MTA BTK Történettudományi Intézet