+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

Az átalakulás évszázadai települési struktúrák, települési stratégiák a Kárpát-medence központi részein a 8-11. században

Összefoglalás

2013 elején megalakult kutatócsoportunk célja: 20 nagy alapterületű telepfeltárás 8-11. századi részének a feldolgozása által oly módon bővíteni az adatállományt, hogy válaszokat találjunk az adott korszak településtörténeti problémáira, vagy legalábbis e problémák egy adott szegmensére. A leletfeldolgozáson túl több további célt is kitűztünk vizsgálataink elé: megpróbáljuk pontosítani a korszak régészeti kronológiáját, egyes lelettípusok formai elemzésével, valamint radiokrabon-, illetve dendrokronológiai kormeghatározások bevonásával is; egyetlen értelmezési rendszerbe szeretnénk foglalni a településrégészet hagyományos kutatási irányvonalait: azaz a települési objektumok, az egyes településfeltárások szerkezetét, illetve a településhálózatok elemzését; végezetül  igyekszünk az adott korszak a települési stratégiáit interdiszciplináris vizsgálati eredmények segítségével is értelmezni, archaeometriai és környezetrégészeti kutatások bevonásával.

Futamidő

2013-2016

Témavezető

Takács Miklós

Kutatócsoport tagjai

Bajkai Rozália, Merva Szabina (MTA BTK Régészeti Intézet), Gherdán Katalin (Pásztói Múzeum, Pásztó), Vaday Andrea (MTA BTK Régészeti Intézet nyugdíjas kutatója), Pap Ildikó Katalin (Savaria MVH Múzeum, Szombathely), Petkes Zsolt (MTA BTK MŐT), Pópity Dániel (Móra Ferenc Múzeum, Szeged), Rácz Tibor Ákos (Ferenczy Múzeum, Szentendre), Takács Melinda (SZTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola), Tóth Mária (MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet)

Együttműködő partnerek

Déri Múzeum (Debrecen); ELTE TTK, Ásványtani, ill. Kőzettan-Geokémiai Tanszék (Budapest); Ferenczy Múzeum (Szentendre); Jósa András Múzeum (Nyíregyháza); Magyar Nemzeti Múzeum - Mátyás király Múzeum (Visegrád); Móra Ferenc Múzeum (Szeged); MTA Atomki (Debrecen); MTA BTK MŐT (Budapest); MTA CSFK Földtani és Geokémiai Intézet (Budapest); Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum (Győr); SZTE BTK, Történelemtudományi Doktori Iskola (Szeged); SZTE TTK,  Földtani és  Őslénytani Tanszék (Szeged); Savaria MHV Múzeum (Szombathely)

Hírek

→ Nyílt műhelykonferencia az MTA BTK Régészeti Intézetben→ Konferencia a kora középkori falvak edényművességéről Nagykárolyban Híd a román és a magyar kutatások között Eltűnt települések nyomában A kora középkori kontinuitás kérdése→ Sötét idők túlélői A középkor régészete az észak-balkáni térségben Az átalakulás évszázadai XI. Erdélyi Magyar Régészeti Konferencia Csíkszeredán