+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

Migráció és kulturális változások a bronzkori Kárpát-medencében

Összefoglalás

A mai Magyarország területén a kora és középső bronzkorban élt népcsoportok ezer éves történetének (Kr. e. 2500–1500) a korábbinál sokkal alaposabb vizsgálatára nyújt lehetőséget az OTKA támogatás. A 2014-ben induló kutatási program során a kijelölt 14 bronzkori lelőhely több száz csontvázas sírjának vizsgálata, valamint az embertani anyagból elemzésre kiválasztandó 50 AMS radiokarbon és 70 stabilizotóp minta elkészülése, kerámia petrográfiai és geokémiai elemzéssel együtt fontos alapkutatás. A tervezett munka célkitűzése a társadalmi változások és a népcsoportok vándorlása közötti összefüggések újraértelmezése, a korabeli életmód és táplálkozási viszonyok jobb megértése, egyúttal a Kárpát-medencei kora és középső bronzkori abszolút kronológia pontosítása, magyarországi kulcs lelőhelyek régészeti anyagának régóta várt feldolgozása és közlése révén.

Futamidő

2014-2017

Témavezető

Kiss Viktória

Kutatócsoport tagjai

Bernert Zsolt, Dani János, P. Fischl Klára, Hajdu Tamás, Kiss Viktória,
Köhler Kitti, Kulcsár Gabriella, Szabó Géza, Szathmári Ildikó,
Szeverényi Vajk

Együttműködő partnerek

MTA BTK Régészeti Intézete, MTM Embertani Tára, ELTE Embertani Tanszék, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Miskolci Egyetem, Wosinsky Mór Múzeum (Szekszárd), Damjanich János Múzeum (Szolnok), Déri Múzeum (Debrecen), MTA ATOMKI, MNM–NÖK, Quinnipiac University (Hamden, USA), Freie Universität (Berlin)

Publikációk

↓ PDF

Hírek

Zágráb:https://www.academia.edu/6703422/LECTURES_Dr._Gabriella_ Kulcsar_Transitions_to_the_Bronze_Age_in_the_Carpathian_Basin_and_
dr._Viktoria_Kiss_Middle_Bronze_Age_in_Western_Hungary_2014

EAA 2014, Istanbul: https://www.eaa2014istanbul.org/sayfa/144

MTÜ: www.btk.mta.hu/hu/aktualis-main/663-a-regeszeti-intezet-konferenciaja-a-magyar-tudomany-unnepe-alkalmabol.html

http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3309

 

 migracio 1       migracio .jpg     

 migracio 3.jpg       migracio 4