+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Téma

A Fekete-tenger kereskedelme a kora középkorban – Egy bizánci kikötőváros kutatása Sinópé/Sinop / The Black Sea Trade in Early Middle Ages – Investigation of a Byzantine Harbour: Sinope/Sinop

Összefoglalás

A Fekete-tenger fontos összekötő kapocs három régió: Anatólia, a Balkán és Kelet-Európa között. A kulturális jelentősége abban áll, hogy a mediterrán hatások e közvetítő csatorna révén érték el az észak-pontuszi nomád törzseket. E hatások forrása - Konstantinápoly és a Balkán mellett - Anatólia fekete-tengeri partvidéke volt, így e vidék régészeti kutatása kulcsfontosságú a magyar és kelet-európai régészet szempontjából. <br/p> Sinop (az ókori Sinópé) földrajzi fekvésének köszönhetően a legfontosabb fekete-tengeri kikötők egyike volt: a Krím felé induló hajók kiindulópontja. A kikötőváros a teljes közép bizánci korban megtartotta a jelentőségét, és nagy számú - részben kutatott - bizánci műemlékkel rendelkezik, a kisleletek és a kerámia tanulmányozása viszont még nem kezdődött meg. A projekt a Sinopból származó 6-11. századi bizánci fekete-tengeri kereskedelemre vonatkozó adatok (kerámia és fémtárgyak) feltárására, kiértékelésére és publikálására vállalkozott.

Futamidő

2012–2016

Témavezető

Csiky Gergely

Kutatócsoport tagjai

Bíró Ádám, Csiky Gergely, Schwarcz Dávid

Együttműködő partnerek

Sinop Regional Archaeological Project, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Istanbul