+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

 

Téma

   

Csontoktól, bronzoktól és telepektől a társadalomig: Vándorlások

és társadalmi változások multidiszciplináris kutatása a bronzkori Magyarországon (Kr. e. 2500–1500)

Összefoglalás

   

Programunk a bronzkor első felének ezer éves időszakát (Kr. e. 2500–1500) vizsgálja a mai Magyarország területének több mikro-régiójában. A korszaknak nevet adó bronz nagy területeket átívelő kereskedelmének köszönhetően ekkoriban távoli régiók kerültek kapcsolatba egymással, és az emberiség történetében először jelent meg a társadalmi egyenlőtlenség intézményessé válása. Kutatásunk fő célja az őskori Európában központi szerepet elfoglaló Kárpát-medence kiválasztott régióiban a bronzkori közösségek társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedéseinek és társadalmi stratégiáinak komplex vizsgálata. E kérdéskört három irányból vizsgáljuk: a települések, a temetkezések, valamint az ezekből előkerülő leletanyag, elsősorban a bronztárgyak új, multidiszciplináris módszerekkel (a korábbinál pontosabb, s a hazai bronzkori kutatásból szinte teljesen hiányzó új AMS radiokarbon, stabilizotóp minták, valamint a teljességgel hiánypótló DNS elemzés, számos fémtárgy elemösszetétel és ólomizotópos elemzése, valamint kerámia és kő tárgyak petrográfiai és neutronaktivációs mintavételeinek kiértékelése) kiegészített elemzése és publikálása révén.

Kutatási program vezető

   

Kiss Viktória

Témavezetők

   

 

A mobilitás témacsoport vezetője

 

Kiss Viktória és Szécsényi-Nagy Anna

 

A településkutatási témacsoport vezetője

 

Kulcsár Gabriella

 

A bronzművesség témacsoport vezetője

 

Kiss Viktória

Kutatócsoport

Régészet

Czene András, Csányi Marietta, Dani János, Endrődi Anna, Fábián Szilvia, P. Fischl Klára, Ilon Gábor, Kiss Viktória, Kulcsár Gabriella, Melis Eszter, Nagy Marcella, Pásztókai-Szeőke Judit, Patay Róbert, Priskin Annamária, Serlegi Gábor, Somogyvári Ágnes, Szabó Géza, Szathmári Ildikó, Szeverényi Vajk

 

Antropológia paleopatológia paleodemográfia

Bernert Zsolt, Évinger Sándor, Claudia Gerling, Julia Giblin, Hajdu Tamás, Köhler Kitti, Mende Balázs Gusztáv, Molnár Erika, Szécsényi-Nagy Anna, K. Zoffmann Zsuzsanna

 

Archaeozoológia

Gál Erika, Vörös István

 

Radiokarbon kormeghatározás

 

Molnár Mihály

 

Archeometria

 

Barkóczy Péter, Káli György, Kasztovszky Zsolt, Kis Zoltán, Kreiter Attila, Maróti Boglárka, Szentmiklósi László

 

Térinformatika, geofizikai felmérések 

 

Serlegi Gábor

Együttműködő intézmények

   

MTA BTK Régészeti Intézete, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, MTA Energiatudományi Kutatóközpont, MTA ATOMKI, Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tár, ELTE Embertani Tanszék, Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszék, Miskolci Egyetem, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapesti Történeti Múzeum, Ferenczy Múzeum (Szentendre), Wosinsky Mór Múzeum (Szekszárd), Katona József Múzeum (Kecskemét), Damjanich János Múzeum (Szolnok), Móra Ferenc Múzeum (Szeged), Déri Múzeum (Debrecen), Forster Gyula Örökségvédelmi Központ, Quinnipiac University (Hamden, USA), Freie Universität (Berlin)

Futamidő

   

2015. július 1 – 2020. június 31.

A projekttel kapcsolatos hírek

   →

Gyökeresen átalakulhat a rákról alkotott képünk. Átlépi a százat  a lendület kutatócsoportok száma

Illusztrációk

     1  2  3