Az intézeti évkönyv első kötete 1970-ben jelent meg. 1970 és 1985 között a Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademie der Wissenschaften c. évkönyvből 14 kötet, és a konferenciák tanulmányait publikáló Beiheftből  3 látott napvilágot.