Az elsősorban monográfiákat közlő, zömében idegen nyelvű Varia Archaeologica Hungarica (VAH) sorozat 1986-ban indult, 2014-ig 30 kötete jelent meg. Mindössze négy kötete magyar nyelvű (5, 7, 16a és a 28. kötet).
A sorozat három kötete konferenciák anyagát közölte (2, 10, 18. kötet).

A sorozat 2014-ig megjelent kötetei az MTA Könyvtárának REAL–EOD repozitóriumából letölthetők:

1 (1986)  TAKÁCS Miklós: Die arpadenzeitliche Tonkessel in Karpatenbecken / Miklós Takács. - Budapest : Inst.Arch.Acad.Sc., 1986. - 172 p., 56 t. - (Varia archaeologica Hungarica ; [1.])
2 (1989)  Neolithic of South-Eastern Europe and its Near Eastern connections : international conference Szolnok - Szeged 1987 / ed. by Sándor Bökönyi. - Budapest : Pytheas, 1989. - 316 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 2.) - ISBN 96 73 391-57-6 (sic!)
3 (1990)  Der Keramik der Saltovo-Majaki Kultur und ihre Varianten / hrsg. von Csanád Bálint. - Budapest : Arch.Inst.UAW, 1990. - 372 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 3.) - ISBN 963 7391 56 8
4 (1991)  BÁLINT Csanád: Die spätawarenzeitliche Siedlung von Eperjes /Kom. Csongrád/ / Csanád Bálint. - Budapest : Akaprint, 1991. - 103 p., 17 t. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 4.) - ISBN 963 7391 59 2
5 (1992)  BENKŐ Elek: A középkori Keresztúr-Szék régészeti topográfiája / Benkő Elek. - Budapest : MTA Rég.Int., 1992. - 272 p., 41 t. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 2.) - ISBN 963 7391 64 9
6 (1994) KOVÁCS László: Das früharpadenzeitliche Gräberfeld von Szabolcs / László Kovács. - Budapest : Balassi K., 1994. - 224 p., 4 t. : ill. + 1 mell. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 6.) - ISBN 963 506 002 5
7 (1997) KOVÁCS László: A kora-Árpád-kori magyar pénzverésről : éremtani és régészeti tanulmányok a Kárpát-medence I. /Szent/ István és II. /Vak/ Béla uralkodása közötti időszakának /1000-1141/ érméiről / Kovács László. - Budapest : [MTA Rég.Int.], 1997. - 406 p., 10 t. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 7.) - ISBN 963 7391 72 X
8 (1999) VIDA Tivadar: Die awarenzeitliche Keramik / Tivadar Vida. - 1.[Bd.] 6.-7. Jh. - Berlin ; Budapest : DAI ; MTA Rég.Int., 1999. - 324 p., 173, VIII t : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 8.) - ISBN 963 506 226 5
9 (2000) FONT Márta – SÁNDOR Mária eds: Mittelalterliche Häuser und Strassen in Mitteleuropa. (Varia archaeologica Hungarica 9). - ISBN 963-739-177-0
10 (2000) Kontakte zwischen Iran, Byzanz und der Steppe im 6.-7. Jahrhundert : Int. Symposium, Rom 25.-28. Oktober 199 3/ hrsg. von Csanád Bálint. -Budapest ; Napoli ; Roma: [MTA Rég.Int.], 2000. - 329 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 10.) - ISBN 963 7391 81 9
11 (2000) Die Ausgrabungen in Pilisszentkereszt. 12.Bd.: Funde aus dem Zisterzienkloster von Pilis / Imre Holl. - Budapest : [MTA Rég.Int.], 2000. - 230 p. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 11.) - ISBN 963 739 175 4
12 (1999) SIKLÓSI Gyula: Die mittelalterlichen Wehranlagen Burg und Stadtmauern von Székesfehérvár. - Budapest : [MTA Rég.Int.], 1999. - 73 p., 176 t. : ill. - (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 12.) - ISBN 963 739 168 1
13 (2002) Archäologische Dekmäler der Awarenzeit in Mitteleuropa : in memoriam Professoris Stephani Bóna _1930-2001/ / hrsg. von József Szentpéteri; Übersetzung Thurman, Gotlind B. – : 1.Teil – Budapest : Archäologisches Institut der UAW, (Akaprint Nyomdaipari Kft.) 2002. – 436 p. ; 30 cm. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 13:1. – ISBN 963-7391-78-9. 2. Teil. – Budapest : Archäologisches Institut der UAW, (Akaprint Nyomdaipari Kft.) 2002. – 437-700 p. ; 30 cm + 61 mell. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 13:2. – ISBN 963-7391-79-7
14 (2004) HEROLD Hajnalka: Die frühmittelalterliche Siedlung von Örménykút 54. 1. Teil. – Budapest : Arch. Inst. der UAW, 2004. – 237 p., 80 t. + 1 mell. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 11.) – ISBN 963 7391 84 3
15 (2004) BÁNFFY Eszter: The 6th Millennium BC boundary in Western Transdanubia and its role in the Central European neolithic transition (The Szentgyörgyvölgy-Pityerdomb settlement) / Eszter Bánffy ; translated by Magdalena Seleanu. – Budapest : Arch. Inst. of the HAS, 2004. –451 p. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 11.) – ISBN 963 7391 85 1
16a (2004) BÁLINT Csanád: A nagyszentmiklósi kincs : régészeti tanulmányok / Bálint Csanád. – Budapest : Balassi Kiadó, 2004. - 659 p. : ill.– (Varia archaeologica Hungarica ; ISSN 0237-9090 ; 16a.) – ISBN 963-506-604-X
17 (2005) HOLL Imre: Fundkomplexe des 15.-17. Jahrhunderts aus dem Burgpalast von Buda / Imre Holl. – Budapest : Archäologisches Institut der UAW, (Akaprint Nyomdaipari Kft.) 2005. - 180 p. : ill.– (Varia archaeologica Hungarica ; ISSN 0237-9090 ; 17.) – ISBN 963-7391-86-X
18 (2005) Research on the prehistory of the Hungarians: a review : Papers presnted at th meetings of the Institute of Archaeology of the HAS, 2003-2004 / ed. by B. G. Mende ; Arch.Inst. of the HAS. – Budapest : Akaprint, 2006. – 404 p., ill. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 18.) – ISBN 963 7391 87 8
19 (2005) Environmental Archaeology in North-Eastern Hungary / ed. by E. Gál – I. Juhász – P. Sümegi. – Budapest : Arch.Inst.of the HAS, 2006. – 424 p. : ill. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 19.) – ISBN 963 7391 88 6
20 (2007) Environmental archaeology in Transdanubia / ed. by Cs. Zatykó – I. Juhász – P. Sümegi. – Budapest : Arch.Inst.of the HAS, 2007. – 391 p. : ill. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 20.) – ISBN 963 7391 94 1
21 (2007) The Early Neolithic on the Great Hungarian Plain : investigations of the Körös culture site of Ecsegfalva 23, County Békés / ed. by A. Whittle and the School of History and Archaeology, Cardiff University. – Budapest, Cardiff : Arch.Inst.of the HAS, 2007. – (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 21.) – ISBN 978-963-7391-90-3. – 1.vol. – VI, 394 p. : ill. –– ISBN 978-963-7391-91-0. 2.vol. – VI, 395-809 p. : ill. – ISBN 978-963-7391-92-7
22 (2007) Tolna megye várai / Miklós Zsuzsa ; ford. Bartus Imréné; tárgyfelvételek: Dénes Fanni, Kádas Tibor; tárgyrajzok: Ősi Sándor, Szathmáry Gézáné. 8211; Budapest : Históriaantik Könyvesház Kiadó 8211; MTA Régészeti Intézete, 2007
(Bornus Nyomdaipari Szolgáltató Kft.) 8211; 481 p. : ill. ; 30 cm. 8211; (Varia Archaeologica Hungarica, 0237-9090 ; 22) 8211; ISBN: 978-963-7391-93-4 (963-7391-93-4)
23 (2009) KULCSÁR Gabriella: The beginnings of the Bronze Age in the Carpathian Basin / Gabriella Kulcsár. - Budapest : Archaeolingua; Arch.Inst.of the HAS, 2009. - 526 p. : ill. - (Varia Archaeologica Hungarica, 0237-9090 ; 23.) - ISBN: 978-963-7391-95-8 (963-7391-95-8)
24 (2010) István Zalai-Gaál: Die soziale Differenzierung im Spätneolithikum Südtransdanubiens : die Funde und Befunde aus den Altgrabungen der Lengyel-Kultur / István Zalai-Gaál ; hrsg.: Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete. – Budapest : Archaeolingua, 2010. – 314 p. : ill. (Varia archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 24.) – 978-963-9911-13-0 
16b (2010) BÁLINT Csanád: Der Schatz von Nagyszentmiklós : archäologische Studien zur frühmittelalterlichen Metallgefäßkunst des Orients, Byzanz und der Steppe / Csanád Bálint.-Budapest : Balassi Kiadó, 2010. – 667 p. : ill. ; 29 cm. – (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 16b).- 978-963-506-843-2 
25 (2011) H. VADAY Andrea – JANKOVICH B. Dénes – KOVÁCS László: Archaeological investigations in county Békés : 1986-1992 / Andrea H. Vaday– Dénes Jankovich B. – László Kovács.-Budapest : Archaeolingua, 2011. – 340 p. : ill. ; 30 cm. – (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 25). – ISBN 978-963-9911-21-05 
26 (2011) Ten thousand years along the Middle Danube : life and early communities from prehistory to history / ed. by Gyöngyi Kovács and Gabriella Kulcsár. – Budapest : Archaeolingua, 2011. – 352 p. : ill. ; 30 cm – (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 26). – ISBN 978-963-9911-26-0 
27 (2012) KISS Viktória: Middle Bronze Age encrusted pottery in western Hungary /  Viktória Kiss .- Budapest : Archaeolingua, 2012. – 4470 p. : ill. ; 30 cm. –  (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 27). – ISBN 978-963-9911-37-6
28 (2013) JANKOVICH B. Dénes -  SZATMÁRI Imre: Régészeti kutatások az alföldi mikrorégió területén. - Budapest : Archaeolingua, 2013. - 708 p. : ill. ; 30 cm. - (Varia Archaeologica Hungarica, ISSN 0237-9090 ; 28). - ISBN 978-963-9911-43-7
29 (2014) ZALAI-GAÁL István: Die durchbohrten Steingeräte des südtransdanubischen Neolithikums : 5. Jahrhunderts v. Chr.Varia archaeologica Hungarica . Archaeolingua, Budapest. ISBN 978-963-9911-59-8