+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

 

Az Antaeus évente megjelenő periodika, amely angol és német nyelven közli a magyar, valamint a nemzetközi régészettudomány és társtudományainak fontos, új eredményeit. Az intézeti évkönyv első kötete 1970-ben jelent meg. 1970 és 1985 között a Mitteilungen des Archäologischen Instituts der Ungarischen Akademieder Wissenschaften című évkönyvből 14 kötet, és a konferenciák tanulmányait publikáló Beiheftből 3 látott napvilágot. Az intézeti évkönyv 1986-tól Antaeus: Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae címmel jelenik meg, 2002-től A4 formátumban.

Az évkönyv egyes köteteinek teljes tartalma az utolsó kötet kivételével a "Kötetek" menüpont alatt PDF-formátumban szabadon letölhető.