Gördülő idő: régészeti feltárások az M7-es autópálya Somogy megyei szakaszán Zamárdi és Ordacsehi között /szerk. Belényesi K., Honti Sz., Kiss V. – Kaposvár, Budapest : Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, MTA Rég.Int., 2007. – 351 p. : ill. – ISBN 978-963-7391-89-7 
The Copper Age cemetery of Budakalász : dedicated to the memory of Sándor Soproni and József Korek / ed. by Mária Bondár, Pál Raczky ; ill. by Zs. Bényei et al. ; English transl. by Magdaléna Seleanu ; ed. by Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Eötvös lóránd Tudományegyetem Régészettudományi Intézete. – Budapest : Pytheas, 2009. – 484 p., 88 t., ill. – ISBN 978-963-9746-72-5
Ex officina … : studia in honorem Dénes Gabler / herausgegeben von Szilvia Bíró. – Győr : Mursella Régészeti Egyesület, 2009. – 609 p. : 1. t., ill. – 978-963-06-8587-0 
MÜLLER Róbert: Die Gräberfelder von der Südmauer der Befestigung von Keszthely-Fenékpuszta / Róbert Müller ; mit Beitr. von Erzsébet Fóthi et al. ; red. Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, Balatoni Múzeum Keszthely und Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, Leipzig. – Budapest ; Keszthely ; Rahden/Westf. : Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas, 2010. – 430 p. : ill. – (Castelum Pannonicum Pelsonense, ISSN 1869-9901 ; 1.) – 978-3-89646-151-3 
A középkor és a kora újkor régészete Magyarországon = Archaeology of the Middle Ages and the Early Modern Period in Hungary : [Konferencia, Visegrád, 2006.] / szerk. Benkő Elek, Kovács Gyöngyi. – Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, 2010. – 1.[köt.] – XVI, 472 p. : ill. – 978-963-7391-97-2. – 2.[köt.] – X, 473-953 p. : ill. – 978-963-7391-98-9 "Fél évszázad terepen" : tanulmánykötet Torma István tiszteletére 70. születésnapja alkalmából / szerk. Kővári Klára és Miklós Zsuzsa. – Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Régészeti Intézete, 2011. – 347 p. : ill. ; 31 cm. – ISBN 978-963-9911-27-7
BENKŐ Elek: A középkori Székelyföld / Benkő Elek. - 1. köt.: Budapest : MTA BTK Régészeti Intézet, 2013. - X, 470 p.: ill.; 25 cm.- 978-963-9627-48-2. 2. köt: Budapest : MTA BTK Régészeti Intézet, 2013. - X, 471-863 p.: ill.; 25 cm

Benkő Elek – Bondár Mária – Kolláth Ágnes (szerk.): Magyarország Régészeti Topográfiája. Múlt, Jelen, Jövő. A 2015. május 11–13 között, Budapesten rendezett konferencia előadásainak és posztereinek kivonatai. MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest 2015. ISBN 978-615-5254-04-8 

A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében. Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések (szerk.: Cseh Fruzsina – Kiss Viktória – Szulovszky János) Anyagi kultúra a Kárpát-medencében 6. (az MTA VEAB Kézművesipar-történeti Munkabizottsága és az Archeometriai és Iparrégészeti Munkabizottsága közös kiadványsorozata)