+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

A modern topográfiai elemzések kiegészítése levegőből történő lézerszkenneléssel (LiDAR) ma már széleskörben elérhető szolgáltatás, azonban régészeti-topográfiai felhasználása hazánkban zömmel egyedi esetekre korlátozódik. Az elmúlt év folyamán a BTK pályázati forrásainak támogatásával lehetőségünk nyílt a BTK Régészeti Intézet által kutatott vizes élőhelyekhez kötődő régiók (Duna-, és Körös-vidék) modern topográfiai elemzésének bővítésére LiDAR technológia alkalmazásával. A közel 400 km2 területen elvégzett próba felmérések célja a tudományos kutatás mellett a technológia adaptálása, a módszerek együtthatójának növelése és régészeti-örökségvédelmi célú fejlesztése szolgáltatási platform kimenetének létrehozására a jövőben.

Kutatásunk újszerűségét a kiválasztott régiók hagyományos topográfiai kutatása által teremtett lehetőségre alapozva az alkalmazott módszerek szinergiája és további fejlesztése jelenti. Ugyanakkor a kutatás a régészeti-örökségvédelmi célú LiDAR-technológia alkalmazásában egyfajta mintaprojektként is szolgál és az egyre kiterjedtebb és sokszínűbb régiók kutatása során szerzett tapasztalatok felhasználásával történő fejlesztések a technológia országos lefedettségű használatának lehetőségét kínálja.

A felmérés során létrejövő rendkívül részletes terepmodellek alapján a jelenlegi és a múltbeli mikro-topográfiai jellemzőket, az egykori és mai környezeti hatásokat dokumentáljuk és ez egyedülálló lehetőséget nyújt az antropogén és természetes folyamatok közötti összefüggések feltárására. A négy mintaterület komplex, több tudományág eredményeire épülő, dinamikus táj- és településtörténetének feldolgozása a Kárpát-medence tágabb települési, környezettörténeti modelljébe is beilleszthető lesz.

2022 03 11 lidar 1

A LiDAR technológiával 2021-ben felmért területek

A négy kiválasztott tesztterület a Régészeti Intézet jelenlegi kutatásaihoz kapcsolódik. A Duna völgyében három, már folyamatban levő projekthez kapcsolódóan Kakucs régiójában, Tolna-Mözs lelőhelykomplexum területén és Vaskút vidékén végeztünk felméréseket. A Körös vidékén a Magyarország Régészeti Topográfiája által vizsgált és egy 2021-ben indult új NKFIH/OTKA projekthez kapcsolódóan végzünk kutatást.

2022 03 11 lidar 2

Kakucs régiójában 2021-ben végzett LiDAR felmérés részlete

2022 03 11 lidar 3

A Körös-vidéki régióban 2021-ben végzett LiDAR felmérés részlete

A 2022-es év feladata a többrétegű adatsorok elemzése során a LiDAR adatokból származó felületi jelenségek 3D-s vizuális feltérképezése, beleértve az egyedi mintázatok, a mikro-topográfia és a megkülönböztető egyedi tájelemek bemutatását. Az egyes jelenségek terepi azonosítását a kutatás során további adatgyűjtéssel, próbakutatással, mintavételezéssel és geofizikai mérésekkel egészítjük ki. A terepen szabad szemmel nem látható, vagy nehezen azonosítható jelenségek nemcsak felismerhetők, de az egyedi, saját fejlesztésű vizsgálati módszerek segítségével ezek automatikusan izolálhatók, egyes jellegzetességek kiemelhetők és a többi környezeti hatástól elkülönülten is vizsgálhatók.

2022 03 11 lidar 4

A vaskúti halmok 2019-ben (fotó: Masek Zsófia)

Az így létrejövő általános terepmodellek, történeti, illetve modern mederhálózatok, árterek, antropogén hatások modellezése annak a többszintű modern topográfiai kutatásnak a részét alkotja, mely a BTK RI jelenlegi profiljához is jól kapcsolódik. A tudományos eredményeken túlmutatóan a környezeti és régészeti kockázatok elemzése az örökség- és környezetvédelem számára is adatokat jelent. 2022-ben további tesztterületeken tervezünk hasonló felméréseket, köztük a Fertő-tó vidéki régióban.