+36 1 224 6700   

MTA Kiváló Kutatóhely

BTK Régészeti Intézet

Intézetünk kutatója, Bollók Ádám 2021 novemberében és decemberében az Izraeli Régészeti Hatósággal együttműködésben nyugat-galileai késő ókori síregyüttesek leletanyagát tanulmányozta a Régészeti Hatóság gyűjteményeiben. A kutatóút lehetőséget nyújtott Bollók Ádám 2021-ben indult „A kereszténység helyi formái a kora középkorban: Kárpát-medence, Kelet-Balkán és Elő-Ázsia. Összehasonlító vizsgálatok" című Bolyai Kutatási Ösztöndíj keretében végzett munkájához kapcsolódó anyaggyűjtésre is.

2022 01 10 bollok kep1

Az alsó-galileai Sepphoris késő ókori temetőjének helye, a háttérben Názáret sziluettjével, Izrael

2022 01 10 bollok kep2

Korai keresztény közösség temetőjének gazdagon díszített sziklába vájt sírkamrája, Shefaram, Izrael

A kutatás fő célja egy, a késő ókor évszázadai során a történeti források és a régészeti emlékanyag tanúsága alapján kereszténnyé vált régió helyi keresztény közösségeinek vizsgálata, ezen keresztül pedig az ókori keresztény közösségeket formáló folyamatok pontosabb megértése egy különösen jól kutatott régióra támaszkodó esettanulmány keretében. A vizsgálatra kiválasztott lelőhelyek egyaránt betekintést nyújtanak a térség kereszténység előtti kulturális viszonyaiba, illetve lehetőséget teremtenek a kereszténység megjelenése és elterjedése nyomán elindult változások nyomon követésére egy, az ókorban különféle vallási és kulturális csoportok által lakott területen. A szentföldi tanulmányút emellett a leletfeldolgozás szüneteiben lehetőséget teremtett Jeruzsálem római kori és késő ókori temetkezési helyeinek bejárására és a ma is látható ókori síremlékek felkeresésére.

2022 01 10 bollok kep3 jav

Jeruzsálem látképe az Olajfák hegyéről 

2022 01 10 bollok kep4

"Próféták sírjai", hosszanti folyosó falba vájt sírhelyekkel:
a késő ókorban Jeruzsálembe érkező keresztény zarándokok temetkezési helye az Olajfák hegyén