A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 2022. november 15-én műhelykonferenciával mutatkozott be az intézet NKFIH támogatással indult FLOTT - Folyó, táj és település a középkorban: tájrégészeti, környezettörténeti és lelőhelydinamikai kutatások a Körös-vidéken című projektje. 

A pályázat a középkori ember és a természeti környezet dinamikus kapcsolatának mélyebb megértését célozza három Körös menti vizes élőhely tájtörténeti kutatásával, valamint az itt élő közösségek a környezethez alkalmazkodó vagy éppen annak erőforrásait felhasználó életmódjának, településeinek vizsgálatával. A program résztvevői hat előadásban ismertették a kutatás főbb kérdéseit, az alkalmazott módszereket és az első eredményeket.

2022 11 18 mtu kep1

Zatykó Csilla, a projekt vezetője a kutatási program célkitűzéseit mutatta be előadásában. Jakab Gusztáv (MATE) A Körösvidék természetrajza, illetve Pető Ákos és Saláta Dénes (MATE) Tájhasználat-történet és régészeti talajtan - módszertani felvetések és előzetes eredmények című előadásai a vizsgált területek környezetével és tájtörténeti kutatási lehetőségeivel foglalkoztak. Mesterházy Gábor (MNM NRI) Dinamikus településhálózati modellezés alapjai a Tiszazugban és Berta Adrián Szempontok a felszíni leletanyag feldolgozásához című előadása során a régészeti adatok elemzésének módszertanába nyerhetett betekintést a hallgatóság. Zárásként Stibrányi Máté (MNM NRI) a geofizikai kutatás első eredményeit mutatta be (A középkori településszerkezet régészeti geofizikai vizsgálata Geszt határában). 

2022 11 18 mtu kep2

2022 11 18 mtu kep3