A régészeti feltáró munkákat hagyományosan a szárazabb, nyári hónapokra ütemezik. Ebben az időszakban azonban az extrém hőség jelenthet komoly egészségügyi kockázatokat az ásatásokon dolgozó munkatársak számára. A tavalyi évben országos átlagban 21 napon haladta meg Magyarországon a napi középhőmérséklet a hőségriasztás elsőfokú figyelmeztető fokozatának elrendeléséhez szükséges 25 °C-os küszöbértéket. Ezzel szemben az 1970-es években éves szinten hazánkban átlagosan kevesebb, mint három napon álltak fenn ilyen hőmérsékleti viszonyok. Az éghajlatváltozás ezen aspektusa tehát különösen hátrányosan érinti a nyílt színen régészeti terepmunkát végző munkatársakat, akiknek ezúton is felhívnánk a figyelmét a megfelelő folyadékpótlásra és a rendszeres pihenőidő szükségességére. Szelepcsényi Zoltán elemzése.

A hőhullámok rendkívül rossz hatással vannak mind a fizikai, mind a mentális egészségünkre. Az egészségügyi ellátórendszerre ilyenkor a szokásosnál is nagyobb teher nehezedik, mivel ugrásszerűen megnő ilyenkor a kiszáradás és ájulás miatt sürgősségi ellátására szoruló betegek száma. A legújabb tanulmányok szerint legalább 10%-kal nő a kórházi sürgősségi osztályok betegforgalma azokon a napokon, amikor a léghőmérséklet belép az adott helyen szokásos hőmérsékleti tartomány felső 5%-ába [1].
A hőség a fizikai kimerültség mellett negatív módon befolyásolhatja az emberek mentális fittségét, gondolkodási és érvelési képességét [2]. A kutatások azt valószínűsítik, hogy a hőstressz károsíthatja az agynak az összetett kognitív feladatok megoldásáért felelős területeit. Egy bostoni diákok körében végzett vizsgálat szerint a hőhullám idején légkondicionáló nélküli szobákban tartózkodók 13%-kal rosszabbul teljesítettek a kognitív teszteken, mint társaik, illetve 13%-kal hosszabb volt a reakcióidejük [3].
Ezzel összefüggésben aggodalomra ad okot, hogy amíg az 1970-es években országos átlagban évenként kevesebb, mint három napon haladta meg a napi középhőmérséklet a 25 °C-os lélektani határt, addig az elmúlt évtizedben már majdnem 14 napon. Hazánkban a legalább 25 °C-os napi középhőmérsékletű napokat nevezzük hőhullámos napoknak, a hőséggel kapcsolatos elsőfokú figyelmeztető jelzést is ilyen esetekben adja ki az országos tisztifőorvos. A hőhullámos napok éves összegeinek az országos átlagát az 1. ábra szemlélteti az 1971-től 2021-ig tartó időszakban. Országos átlagban a hőhullámos napok száma 2015-ben érte el a maximumát, ekkor átlagosan 28 ilyen napot regisztráltunk; kevéssel maradt el ettől 2012 és 2021, a maga 24 és 21 hőhullámos napjával.

2022 08 17 zoli kep1

1. ábra: A hőhullámos napok éves számának országos átlaga hazánkban 1971 és 2021 között

Amennyiben a területi átlagok mögé nézünk és az évenkénti esetszámok sokéves átlagának területi eloszlását vizsgáljuk az 1971–2000-es és 1991–2020-as időszakokban (2. ábra), akkor egyrészt feltűnhet a hegyvidékek és alföldi területek között megmutatkozó jelentős különbség, másrészt a két időszak között megfigyelhető drasztikus esetszám-növekedés. Az előbbi megfigyelés azt erősíti meg, hogy a hőség elől menekülő családok joggal választják nyaralásuk célpontjául az Északi- vagy Dunántúli-középhegységet, míg az utóbbi arra hívja fel a figyelmet, hogy az elmúlt 50 évben helyszíntől függetlenül drámaian romlottak a nyári munkakörülmények hazánkban. Az éghajlatváltozás ezen aspektusa tehát különösen hátrányosan érinti a nyílt színen régészeti terepmunkát végző munkatársakat, akiknek ezúton is felhívnánk a figyelmét a megfelelő folyadékpótlásra és a rendszeres pihenőidő szükségességére.

2022 08 17 zoli kep2

2. ábra: A hőhullámos napok számának sokéves átlaga Magyarországon az 1971–2000-es és 1991–2020-as időszakokban

A legforróbb időszakokban azonban az éjszakák sem hoznak felfrissülést. Amikor éjszaka sem csökken 20 °C alá a léghőmérséklet, a nyugodt pihenés nem biztosított. Az ilyen eseteket nevezzük trópusi éjszakáknak. A 3. ábra a 1971 és 2021 közötti időszakra vonatkozóan mutatja be a trópusi éjszakák területileg átlagolt éves számának időbeli alakulását hazánkra nézve. A legtöbb trópusi éjszaka átlagosan éppen 2021-ben fordult elő, számszerűleg hat nap. Azonban ez az átlagos érték változatos területi eloszlás mellett alakult ki. Az ország majdnem 40%-án négy vagy annál kevesebb trópusi éjszakát regisztráltunk ebben az évben, míg voltak olyan pontjai is az országnak, ahol a 20 db-ot is meghaladta az esetszám. Mindehhez persze hozzátartozik az is, hogy a városi területeken a téglából, betonból és bitumenből épített környezetünk sokkal nehezebben hűl le éjszakánként, így ezeket a területeket külön átlagolva egy nagyságrenddel nagyobb esetszámok is elképzelhetőek [lásd pl. 4].

2022 08 17 zoli kep3

3. ábra: A trópusi éjszakák éves számának országos átlaga hazánkban 1971 és 2021 között

A hőhullámok gyakorisága mellett egészségügyi szempontból további fontos tényező, hogy azok milyen intenzitásúak. Ehhez támpontot jelenthet, ha az évi maximumhőmérsékletek visszatérési értékeit vizsgáljuk meg részletesebben.

A szélsőségesen forró, 2, 5 és 10 évente átlagosan egyszer előforduló hőmérsékleti maximumokat tekintve azt láthatjuk (4. ábra), hogy míg az 1970-es években a 10 évente átlagosan egyszer előforduló maximum az ország közel felén 34,8 °C-nál is kisebb volt, addig az elmúlt évtizedben ez az érték már teljesen megszokottá vált (2 évente az ország közel háromnegyedén ennél nagyobb hőmérsékleti extrémum is előfordult). Ezzel párhuzamosan a 2010-es években az ország bizonyos területein már a 40 °C-ot is meghaladta a 10 évente előforduló hőmérsékleti szélsőérték. A 4. ábra arról tanúskodik, hogy az évi maximumhőmérsékletek visszatérési értékei az elmúlt fél évszázadban évtizedről évtizedre emelkedtek, mind az országos szélsőértékek, mind az országos középérték tekintetében.

2022 08 17 zoli kep4

4. ábra: A 2, 5, illetve 10 évente átlagosan egyszer előforduló maximumhőmérsékletek Magyarországon az 1971-től 2020-ig tartó időszak öt évtizedében boxplot diagramok segítségével ábrázolva. A téglalap („doboz”) alsó és felső lapja jelöli az adatsor 25. és 75. percentilisét, a téglalapban lévő vízszintes vonal a medián értéket, míg a téglalapból húzott vonalak és pöttyök az extrémértékeket

Sajnos a fentiekhez hozzátartozik, hogy a hőhullámok leírására itt használt klímaindexek növekvő tendenciájának megtörése nem várható mindaddig, amíg a gazdasági berendezkedésünk az eddigiekhez hasonlóan alakul, és nem csökkentjük drasztikusan az üvegházgázok kibocsátási volumenét [5]. Továbbá fontos aláhúzni, hogy egy tipikus 22-es csapdája helyzet állt elő azáltal, hogy a folytonos növekedést hajszoló gazdaságban egyre többen férnek hozzá olyan – korábban luxuscikkeknek számító – javakhoz, amelyek energiafelhasználása továbbnöveli a légkörben azoknak az üvegházgázoknak a koncentrációját, amelyek összefüggésbe hozhatóak a sugárzási kényszer – és ezáltal a léghőmérséklet – növekedésével is. Erre kitűnő példát szolgáltat a beüzemelt légkondicionáló berendezések számának ütemes növekedése a hőhullámok által gyakran sújtott Indiában [6].

Rövid tudományos módszertan:
(1) Felhasznált adatok:
Az elemzés adatigényét az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) által létrehozott adatszerverről (Meteorológiai Adattárból) letöltött homogenizált, rácspontokra interpolált éghajlati adatsorok elégítik ki. A rácsponti adatsorok az OMSZ állomásain mért adatokból készültek. Az adatsorokat elsőként a MASH homogenizáló módszerrel ellenőrizték, homogenizálták és pótolták, majd az így kapott, hiányoktól és inhomogenitásoktól mentes, ellenőrzött adatsorokat a MISH interpolációs módszerrel egy 0,1°-os horizontális felbontású rácshálóra interpolálták.
(2) Visszatérési érték/szint:
Az időjárási szélsőségek vizsgálata során szokás elemezni a 2, 5, 10, de akár 20 vagy 100 éves visszatérési periódusú eseményeket (ez azt jelenti, hogy az adott értékre 2, 5, 10, 20, 100 évente átlagosan egyszer számíthatunk). Ezek az értékek itt a szakirodalommal összhangban a hosszabb időszakon át évente egyszer előforduló legnagyobb értékekre illesztett Gumbel-eloszlás alapján lettek meghatározva. Az ilyen típusú vizsgálatok kiemelt jelentőségűek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás vagy a mérnöki szabványok felülvizsgálata szempontjából, hiszen a klimatikus viszonyok változásakor az átlagnál nagyobb mértékben módosulhatnak az időjárási extrémumok.