A Dombai család egykori rezidenciájának régészeti kutatása 2014-ben kezdődött Berta Adrián vezetésével, Dombóvár Város Önkormányzatának finanszírozásával és a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelmi Kollégiumának támogatásával. A lelőhelyen immár nyolc éve tartó feltárás során hagyományos régészeti és geofizikai módszerek segítségével sikerült feltérképezni a vár kiterjedését, tisztázni a főbb építési periódusait és megismerni a jellemző rétegtani viszonyait. Az előkerült nagy mennyiségű leletanyag a vár középkori és hódoltság kori életére vonatkozóan nyújt értékes adatokat.

2022 06 03 dombo kep1

Ortofotó a 2020. évi régészeti feltárásról (Pazirik Informatikai Kft.)

Az elmúlt években a középkori erősség területén hat kutatóárok, három szonda és tizenhat szelvény megnyitására került sor, elsősorban azokon a pontokon, ahol várható volt, hogy a vár alaprajzi elrendezésére vonatkozó adatok kerülhetnek elő. Emellett elkezdődött a déli épületszárny, a keleti várfal és az ún. nyugati belső torony szisztematikus feltárása is. Ezek összesen több mint 800 m2-t tettek ki, azonban a teljes, az altalajt képező alluviális homok szintjéig történő kibontást mindössze öt kutatóárokban, öt szelvényben és két szondában sikerült eddig elvégezni, míg a többinél a feltárási folyamat még különböző szakaszokban tart. A vár még eddig feltáratlan részén, valamint a körülötte elterülő egykori település helyén roncsolásmentes vizsgálatok kezdődtek, amelyeknek a során nyert adatok feldolgozása és kiértékelése jelenleg is tart.

Az idei évben a kaputorony és a déli épületszárny feltárása folytatódik, valamint a vár északkeleti sarkának a kutatása kezdődik meg.

2022 06 03 dombo kep2