2021. november 3-án nyílt meg az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program „HUSK Limes Romanus knocking on UNESCO´s door” című pályázat (SKHU/1601/1.1/229) keretében megvalósuló AZAUM RÓMAI TÁBOR állandó kiállítása Almásfüzitőn. A kiállítást Horváth Friderika, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Régészeti Intézet tudományos főmunkatársa nyitotta meg.

A kiállítás anyagában a Horváth Friderika által 1998 és 2007 között a település római kori vicusában folytatott feltárás válogatott leletei kerülnek bemutatásra, melyek mellett a tábor korábbi ásatásainak néhány jelentős tárgya is helyet kapott. 

Almásfüzitő Kiskolónia településrészének határában végzett kutatások legkorábbi emberi megtelepedésre utaló leletei az őskőkor, majd a neolitikum, illetve a rézkor időszakából származnak. A térség életében a Római Birodalom terjeszkedése jelentős változást hozott és olyan nyomokat hagyott hátra a tájban –  római út és zsilip –, melyek hosszú időn keresztül meghatározták a terület történelmi szerepkörét és sorsát.

Az egykori ala-tábor ma már a zagytározó fogságában van, sorsa a 70-es évek közepén azzal fonódott össze. A birodalom határzónájában a katonaság létesítményei mellett azonban fontos szerep jutott a táborok közvetlen környezetében kialakuló, velük szerves egységet alkotó polgári településeknek is. A tábor körüli falunak jelenleg csak az erődtől nyugatra fekvő sávja kutatható, ahonnan a leletek származnak.

A tábor és a körülötte kialakult vicus nagysága a szomszédos Brigetioéval ugyan nem vetekedhet, de fontos láncszemét képezte a ripa-nak, a dunai határnak. A középső császárkorban a birodalom öt lovasíjász alakulátának egyikét Azaum/Odiavum erődjébe vezényelték, akik a késő császárkorig a tábor helyőrségét alkották. A lovasalakulat hagyatéka, a katonai lószerszám hámszíjait gazdagon díszítő apró veretek széles választéka, sok egyéb tárgyi emlék mellett az újonnan berendezett kiállítótérben tekinthető meg.

A kiállítás helyszíne: Almásfüzitő-Felső, Azaum Római Tábor történelmi szabadidőpark (Duna út 1. hrsz: 110/1).

2021 11 04 azaum kep

 img 2879